Zastanawiasz się nad zaciągnięciem pożyczki na wyższą kwotę? Nie jesteś pewien decyzji między wyborem pożyczki długoterminowej a kredytem gotówkowym? Dowiedz się czym różnią się te dwa produkty kredytowe i wybierz lepszy dla siebie. Pożyczka ratalna to szansa na szybką gotówkę przy minimum wymagań i stosunkowo niskich kosztach. Poznaj zasady funkcjonowania pożyczki ratalnej i jej największe zalety!

Co to jest pożyczka długoterminowa online?

Terminem pożyczek długoterminowych określa się pożyczki ratalne udzielane przez firmy z sektora pozabankowego. Są to pożyczki z długim terminem spłaty trwającym od 2 do nawet 60 miesięcy, które są spłacane w ratach. Kredyt w takiej formie można otrzymać na sumy znacznie wyższe niż w przypadku chwilówek, na maksymalną kwotę do 60 000 zł. Co najważniejsze, pożyczkodawcy nie wymagają przedstawiania zaświadczenia o zatrudnienia i zarobkach, a pożyczkę mogą otrzymać osoby o słabej historii kredytowej lub zadłużone. Wnioskowanie o pożyczkę jest możliwe przez Internet, dzięki czemu gotówkę możemy otrzymać nawet w 15 minut.

To na jakich warunkach zostanie udzielona pożyczka zależy od regulaminu i wymagań firmy. Niektórzy pożyczkodawcy dają możliwość uzyskania pożyczki na sam dowód, bez potrzeby przedstawiania innych dokumentów. W przypadku pożyczek długoterminowych na wyższe kwoty czas oczekiwania na decyzję kredytową może być nieco dłuższy i może pojawić się konieczność przedstawienia np. wyciągów z konta na okres kilku miesięcy lub bardziej szczegółowa weryfikacja baz dłużników.

Pożyczka ratalna a kredyt gotówkowy

Wielu nieświadomych klientów zakłada, że pożyczki udzielane przez firmy są propozycją znacznie gorszą niż kredyty zaciągane w bankach. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdyż zasady działania firm pożyczkowych są szczegółowo opisane w prawie polskim. Ustawa o kredycie konsumenckim oraz tzw. ustawa antylichwiarska regulują koszty pożyczek udzielanych przez firmy z sektora pozabankowego, sprawiając, że produkty te stanowią realną konkurencję dla oferty bankowej.

Czym więc różnią się te dwa produkty finansowe? Przede wszystkim wymaganiami wobec osób ubiegających się o kredyt i zakresem formalności związanych z uzyskaniem pożyczki. Ponadto mogą się różnić maksymalną kwotą kredytowania i długością okresu spłaty. Jednak w przypadku pożyczek na kwoty do 60 000 zł, produkty te generują zbliżone koszty. Poniżej prezentujemy porównanie kredytu gotówkowego i pożyczki ratalnej.

Pożyczka ratalna Kredyt gotówkowy
Przepisy prawne dotyczące działania produktów kredytowych Ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa antylichwiarska, kodeks cywilny Ustawa o prawie bankowym, ustawa o kredycie konsumenckim
Forma zawarcia umowy Podpisywana przez konsultanta w imieniu pożyczkobiorcy po wyrażeniu odpowiedniej zgody,

Samodzielnie przy umowie dostarczonej przez kuriera

Podpisywana samodzielnie w oddziale banku lub przez aplikację internetową/mobilną przypisaną do rachunku bankowego
Formalności przy wnioskowaniu Minimum formalności:

 • jedyny niezbędny dokument to dowód osobisty,
 • informacja o zarobkach w formie oświadczenia,
 • akceptacja różnych form dochodu,
 • pożyczki udzielane przy niskim scoringu BIK czy znajdowaniu się w rejestrach baz dłużników.
Wymagania:

 • przy wyższych kwotach kredytu konieczne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 • konieczność posiadania dobrego wyniku w BIK
 • brak wpisów w bazach BIG
 • otrzymanie kredytu na umowę zlecenie może być problemem, w przypadku krótkiego terminu obowiązywania

Koszty pożyczki długoterminowej

Na całkowity koszt pożyczki ratalnej składają się koszty odsetkowe i pozaodsetkowe. Firma pożyczkowa jest zobowiązana przedstawić klientowi wszystkie te koszty, jeszcze przed podpisaniem umowy. Z czego wynikają koszty? Na wysokość całkowitego kosztu pożyczki długoterminowej mają kwota kredytu i czas trwania umowy. Wraz z wydłużeniem okresu kredytowania spada kwota miesięcznej raty, jednak jednocześnie wzrasta całkowita kwota do spłaty.

Pożyczki długoterminowe pozabankowe są traktowane przez polskie prawo jako kredyty konsumenckie. Wszelkie nieścisłości lub nieuczciwe praktyki klient może zgłosić do Rzecznika Finansów lub w strukturach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wysokość wszystkich kosztów określają przepisy wynikające z kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw, co zostało opisane poniżej.

Odsetkowe koszty kredytu pozabankowego

Odsetki jest to koszt naliczany do pożyczonego kapitału, wzrastający zależnie od kwoty i okresu kredytowania. Miarą określającą koszty odsetek jest stopa procentowa. Kodeks cywilny określają maksymalną wysokość odsetek na poziomie nie wyższym niż dwukrotność odsetek ustawowych, czyli równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5%. Obecnie w stosunku rocznym wynoszą one 10% przy terminowej spłacie pożyczki, przy nieterminowej koszty z odsetek nie mogą przekraczać 14% od pożyczanej kwoty.

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki

Pozaodsetkowe koszty pożyczki ratalnej obejmują opłaty: za przygotowanie umowy, prowizje, przedłużenie terminu spłaty czy zabezpieczenie pożyczki. Są to więc wszystkie koszty związane z udzieleniem i prowadzeniem kredytu. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki określa tzw. ustawa antylichwiarska oraz ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem koszty pozaodsetkowe przy pożyczce długoterminowej nie mogą przekraczać 15% całkowitej kwoty kredytu oraz 6% tej kwoty w skali roku.

Warunki uzyskania pożyczki długoterminowej na raty

Wnioskowanie o pożyczkę długoterminową jest dostępne praktycznie dla wszystkich klientów. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pożyczki. Najpierw należy przejść proces weryfikacji tożsamości, sprawdzenie w odpowiednich bazach i ocenę zdolności kredytowej. Jeśli posiadamy regularne dochody, w miarę stabilną sytuację materialną czy wysokiego zadłużenia, powinniśmy otrzymać pożyczkę bez zaświadczeń.

Firmy udzielające pożyczki ratalne stawiają warunki, które należy koniecznie spełniać, by w ogóle móc złożyć wniosek. Zależnie od pożyczkodawcy mogą się one zmieniać, jednak są do siebie bardzo zbliżone. Do takich warunków należą:

 • minimalny wiek, co najmniej 20 lat i nie więcej niż 80,
 • źródło dochodów – akceptowane są różne formy utrzymania,
 • stały adres zamieszkania na terenie Polski,
 • dowód osobisty,
 • aktualny numer telefonu i adres e-mail.

Kto może dostać pożyczkę ratalną?

Pożyczkodawcy mają elastyczne podejście wobec swoich klientów. Indywidualna ocena sytuacji materialnej pozwala otrzymanie pożyczki przy różnych źródłach dochodu i umożliwiają zaciągniecie kredytu mimo słabego scoringu w Biurze Informacji Kredytowej czy lekkiego zadłużenia. Jest to więc szansa na łatwą gotówkę dla szerokiego grona osób. Potencjalnymi odbiorcami pożyczki ratalnej mogą być:

 • osoby pracujące na umowę zlecenie, o dzieło
 • osoby pracujące bez umowy,
 • studenci,
 • emeryci i renciści,
 • osoby bezrobotne,
 • rolnicy,
 • utrzymujący się z zasiłku socjalnego.

Ile gotówki można dostać z pożyczki długoterminowej?

Maksymalna kwota o jaką możemy wnioskować przy pożyczce ratalnej w firmie pozabankowej, rzadko kiedy przekracza kwotę 60 000 zł. To na jaką kwotę zostanie nam udzielona pożyczka zależy od oceny zdolności kredytowej. Po złożeniu wniosku pożyczkodawca sprawdzi czy jesteśmy w stanie zwrócić wnioskowaną sumę wraz z naliczonymi kosztami. Jeśli firma pożyczkowa uzna, że nie możemy podjąć pożyczki na wskazaną kwotę, pracownik zaproponuje nam kredyt na niższą kwotę, którą będziemy w stanie spłacić.

Główny wpływ na osiąganą zdolność kredytową ma bilans dochodów i wydatków. Pożyczkodawcy akceptują różne formy otrzymywania dochodów – nie musi to być umowa o pracę. Wśród uznawany przez pożyczkodawców źródeł utrzymania znajdują się:

 • umowy o pracę/zlecenie/dzieło/kontrakt,
 • dochody z kontraktów służb mundurowych,
 • świadczenia rodzinne i alimenty,
 • świadczenia rentowe, emerytalne i zasiłek przedemerytalny,
 • dochody z najmu,
 • działalność gospodarcza i rolnicza,
 • zarobki podczas studiów,
 • dochód z zagranicy przelewany na polskie konto,
 • świadczenie 500 +.

Proces wnioskowania o pożyczkę ratalną

Jeśli spełniamy podstawowe warunki stawiane przez pożyczkodawcę, możemy śmiało składać wniosek. Procedura ubiegania się o długoterminową pożyczkę ratalną jest bardzo prosta i jest możliwa do zrealizowania całkowicie online. Jeśli składamy wniosek o pierwszą pożyczkę ratalną, konieczna będzie rejestracja w systemie internetowym. W przypadku kolejnych pożyczek wnioskować można telefonicznie, przez wysłanie wiadomości SMS lub online.

Wnioskowanie przez Internet jest możliwe przez cały tydzień i całą dobę. Proces ubiegania się o gotówkę w formie pożyczki ratalnej składa się z kilku kroków, które możemy wykonać samodzielnie. Sama procedura może wyglądać lekko odmiennie w różnych firmach, zależnie od metod weryfikacji czy formy udostępniania pieniędzy z pożyczki. W przypadku pożyczki ratalnej w Łatwym Kredycie od pozytywnej decyzji dzielą nas tylko cztery kroki:

 • Za pomocą kalkulatora pożyczkowego wybierz interesującą Cię kwotę pożyczki i okres kredytowania.
 • Wypełnij prosty formularz wykorzystując dane z dowodu i złóż oświadczenie na temat swojej sytuacji materialnej.
 • Wybierz metodę sprawdzenia danych i przejdź weryfikację.
 • Poczekaj na decyzję kredytową i dostarczenie środków na konto.