Terminu kredyt oraz pożyczka używa się naprzemiennie, nie dywersyfikując terminów zgodnie z ich prawdziwym przeznaczeniem. Podobieństwo jest niezaprzeczalne – w obu terminach istotną kwestią jest uzyskanie pieniędzy jednej strony od drugiej. Pożyczać mogą zarówno instytucje, osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Skoro oba terminy odnoszą się do pożyczania pieniędzy przez różnorodne podmioty, gdzie tkwi różnica? Pożyczka to forma zapożyczenia się u drugiej strony, w której kwestie prawne związane z tym procesem są opisane w kodeksie cywilnym, art. 720 par. 1. Który mówi o tym, że pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść określoną sumę pieniędzy lub rzeczy na pożyczkobiorcę, który z kolei zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy w niezmienionej formie.

Pożyczki mogą być udzielane zarówno przez instytucje, jak i osoby fizyczne. Ważne natomiast jest, aby w umowie pożyczki umieścić informację o tym, czy pożyczka udzielana jest odpłatnie, czy bezpłatnie. To, co istotne to fakt, że pożyczka może być zawierana również w formie ustnej, jeśli nie przekracza 500 zł.

Kredyt natomiast jest formą mocniej sformalizowaną, regulowaną przez Prawo Bankowe. Kredytów mogą udzielać jedynie banki oraz SKOKI, pożyczek wszystkie podmioty a jedynym warunkiem jest bycie właścicielem pożyczanych pieniędzy przez pożyczkodawcę. Co więcej, w przypadku kredytu termin spłaty jest ściśle określony, w przypadku pożyczki, termin spłaty może być określony, ale nie jest to wymóg konieczny. Na tym jednak nie koniec różnic. W przypadku kredytu kapitał oddawany jest do czasowej dyspozycji, w przypadku pożyczki pożyczkobiorca staje się właścicielem pożyczanych pieniędzy.

Kredyt pozabankowy oraz pożyczka pozabankowa

Nie od dziś wiadomo jednak, że mimo iż niektóre terminy oznaczają w pewnym stopniu coś odmiennego niż cel, w jakim ich używamy, to już na tyle trwale zakorzeniły się w języku potocznym, że celem ułatwienia komunikacji używa się ich w mowie codziennej. Termin kredyt używany jest także w przypadku pożyczki chwilówki, którą nazywa się kredytem pozabankowym lub pożyczką pozabankową. Jest to więc znana ekspresowa chwilówka, którą udzielają instytucje pozabankowe tj. LatwyKredyt.pl, który w swojej ofercie posiada chwilówkę od ręki. Ta forma to duże ułatwienie dla osób, którym zależy na szybkiej pożyczce przez Internet na konto, ponieważ nie wymaga zbędnych formalności, takich, jakie wymagane są w przypadku standardowego kredytu.

Tym samym, zarówno kredyt pozabankowyjak i pożyczka pozabankowa to po prostu pożyczka bez zaświadczeń, która udzielana jest zainteresowanym po wypełnieniu i następnie pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o chwilówkę bez zaświadczeń.