Bezrefleksyjne i nieodpowiedzialne zaciąganie pożyczek to prosta droga do popadnięcia w poważne tarapaty finansowe. Świadome planowanie oraz wydatkowanie środków pieniężnych to cecha ludzi rozsądnych oraz podstawowe zasady tzw. polityki odpowiedzialnego pożyczania.

W obronie konsumentów

Tak zwane „responsible lending and borrowing”, czyli, mówiąc w skrócie, „odpowiedzialne pożyczanie”, to inicjatywa Komisji Europejskiej, której ideą jest racjonalna regulacja rynku pożyczek konsumenckich. Nie jest żadną tajemnicą, że działalność wielu firm z sektora pozabankowego wzbudza wiele kontrowersji i niejednokrotnie łamie wszelkie prawa rządzące rynkiem finansowym. Najbardziej w ich wypadku cierpią konsumenci, obciążeni bardzo wysokimi kosztami zaciągniętych pożyczek. To już nie są usługi pożyczkowe, lecz zwykła lichwa. Aby przeciwdziałać takim praktykom oraz chronić potencjalnego klienta przed podejmowaniem złych decyzji pożyczkowych, opracowano zasady dobrych praktyk pożyczania, które pozwalają na świadome zaciąganie oraz udzielanie zobowiązań finansowych.

Solidna informacja cenniejsza niż złoto

Aby działania firm pożyczkowych były etyczne oraz zgodne z prawem, pożyczkodawcy muszą przede wszystkim dostarczyć swoim klientom transparentną oraz szczegółową wiedzę na temat warunków udzielania przez nich pożyczek konsumenckich. Dotyczy to głównie wysokości zobowiązania finansowego, czasu trwania umowy, a także wszelkich kosztów związanych z taką usługą. Dodatkowo konsument powinien mieć nieograniczoną możliwość kontaktu z firmą pożyczkową w każdej chwili w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z oferowaną usługą.

Transparentny przekaz reklamowy

Zasady odpowiedzialnego pożyczania przewidują również stosowanie jednoznacznych oraz zrozumiałych dla odbiorcy przekazów reklamowych, które nie będą wprowadzać potencjalnego klienta w błąd. Muszą być w nich zawarte informacje dotyczące całkowitej kwoty pożyczki, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), a także wysokość rat oraz odsetek. Klient musi zostać również poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14dni oraz o zasadach składania reklamacji usługi.

Rzetelna informacja zwrotna

Odpowiedzialne pożyczanie to także odpowiedni feedback. Potencjalny klient firmy pożyczkowej powinien otrzymać szczegółowe wyjaśnienie na temat odrzucenia jego wniosku pożyczkowego, np. czy figuruje w którymś z rejestrów dłużników lub czy według szacunków jego sytuacja finansowa nie jest wystarczająca do pokrycia należności z tytułu zaciągniętego zobowiązania. Pamiętajmy jednak, że odpowiedzialność za pobrane pożyczki nie spoczywa wyłącznie na pożyczkodawcy, ale także na osobie decydującej się na skorzystanie z tego typu usług finansowych.