Zdolność kredytowa jest dla wielu z nas pojęciem niejasnym i trudnym do określenia. Skutkuje to między innymi tym, iż nie potrafimy skutecznie zadbać o własną zdolność kredytową, co okazuje się niezwykle istotne za każdym razem, gdy próbujemy uzyskać od dowolnego banku kredyt lub pożyczkę. Na szczęście brak zdolności kredytowej to nie koniec świata – nawet wówczas możliwe jest zdobycie finansowania na konkretne cele. W jaki sposób?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa i jej brak to terminy ukute na potrzeby banków. To właśnie te instytucje finansowe najczęściej decydują o przyznaniu środków finansowych starającym się o nie osobom lub podmiotom na podstawie ich zdolności kredytowej. A czym jest owa zdolność kredytowa? W skrócie można określić ją jako zdolność do spłaty zaciąganego zobowiązania finansowego wraz z określonymi odsetkami i w zawartym w umowie terminie.

Do określenia zdolności kredytowej banki posługują się tzw. analizą ilościową i jakościową. Analiza ilościowa obejmuje przede wszystkim obecną sytuację finansową osoby starającej się o pożyczkę (wysokość dochodów, koszty utrzymania, poziom aktualnego zadłużenia), natomiast analiza jakościowa dotyczy potencjalnych trudności, jakie mogą powstać przy spłacie zaciąganego zobowiązania (cechy osobowe, historia kredytowa).

Jeśli analiza przeprowadzona przez bank wykaże, iż terminowa i całościowa spłata kredytu, o który występuje dany podmiot lub osoba, może być co najmniej utrudniona, uznaje się, iż nie posiadają oni zdolności kredytowej, co w zdecydowanej większości przypadków wiąże się z odrzuceniem prośby o pożyczkę.

Jak zdobyć pieniądze nie mając zdolności kredytowej?

Ponieważ niektóre czynniki składające się na ocenę zdolności kredytowej są mocno uznaniowe, nie raz zdarzało się, że bank odmawiał pożyczki osobom, które miały dobrą historię kredytową. Na szczęście pieniądze pożyczać można nie tylko w banku.

Firmy pożyczkowe, takie jak ŁatwyKredyt.pl, udzielają wsparcia finansowego również tym osobom, którym bank odmówił kredytu, nawet jeśli podstawą do odmowy był brak zdolności kredytowej. Możliwe jest to między innymi dzięki stosowaniu odmiennych zasad weryfikacji klienta oraz nieco niższym dostępnym kwotom pożyczek. Jeśli więc pilnie potrzebujesz pieniędzy, a bank odmówił Ci pomocy, zgłoś się do nas! Rozpatrzymy Twój wniosek mimo braku zdolności kredytowej.