Jak co roku, instytucja Kantar TNS przeprowadziła badanie reputacji polskiego sektora finansowego. Największym zaufaniem Polaków nadal cieszy się Narodowy Bank Polski oraz banki komercyjne działające w naszym kraju. Jednak coraz większa rzesza obywateli RP zaczyna również ufać instytucjom pożyczkowym z sektora pozabankowego.

Trudne początki

Jeszcze kilka-, kilkanaście lat temu firmy udzielające pożyczek na krótki termin nie cieszyły się zbyt dobrą sławą wśród Polaków. Miało to swoje źródło przede wszystkim w krążących plotkach i mitach powstałych jeszcze w latach 90-tych. U ich podłoża leżała najczęściej działalność nieprofesjonalnych firm oraz różnych osób prywatnych zajmujących się udzielaniem tego typu zobowiązań finansowych, których działalność bardzo często wykraczała poza granice prawa. Dodatkowo przez lata do brania pożyczek online skutecznie zniechęcał brak jakichkolwiek regulacji prawnych tego rodzaju usług. Jednak to się zmieniło.

Analiza rynku autorstwa Kantar TNS wskazuje, że wskaźnik zaufania wśród Polaków rośnie średnio dla wszystkich podmiotów objętych badaniem, jednak największy i najdynamiczniejszy wzrost firmy pożyczkowe odnotowały w 2017 roku. Według danych, instytucje z sektora pozabankowego w ciągu jednego roku zwiększyły zaufanie do siebie aż o 54 procent. Jednocześnie spadł o 7 procent odsetek deklarujących do niedawna brak zaufania do firm pożyczkowych. Grupa osób niezdecydowanych odnośnie zaufania bądź jego braku względem instytucji pozabankowych to zaledwie 8 procent.

Zgodnie z prawem

Jak wynika z badania reputacji dla firm pożyczkowych, branży pozabankowej ufa już ponad 17 proc. polskich konsumentów i trend ten wciąż rośnie. Wpłynęło na to bez wątpienia wprowadzenie w marcu 2016 roku odpowiednich przepisów prawnych, które ograniczyły maksymalne koszty pożyczki, a także wprowadziły nowe wymogi organizacyjne dla firm pożyczkowych, a więc m.in. obowiązek wprowadzenia minimum 200 tys. kapitału zakładowego, który musi być w całości pokryty ze środków pieniężnych, a także konieczność prowadzenia działalności finansowej przez firmy pożyczkowe w formie spółki z o.o. lub jako spółki akcyjnej. Powołano również do życia publiczny Rejestr Instytucji Pożyczkowych w Polsce przy Komisji Nadzoru Finansowego, co bez wątpienia sprawia, że sektor pozabankowy działa obecnie w sposób jawny oraz zgodny z polskim prawem.