Zanim bank lub przedsiębiorstwo pożyczkowe podejmie decyzję o przyznaniu Ci pieniędzy, weryfikuje Twoją zdolność kredytową na podstawie różnego rodzaju rejestrów. Jednym z nich jest BIK. Negatywny wpis w tego typu bazie może znacząco utrudnić uzyskanie oczekiwanego wsparcia finansowego.

Wielu osobom BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, kojarzy się przede wszystkim z bazą niespłaconych kredytów, co nie do końca jest prawdą. BIK stanowi rejestr mający za zadanie gromadzić, przechowywać oraz udostępniać historię kredytową klientów banków, SKOK-ów oraz różnego rodzaju firm udzielających pożyczek poza sektorem bankowym.

Kiedy powstało Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane do życia w październiku 1997 roku z inicjatywy Związków Banków Polskich oraz dwudziestu jeden największych placówek bankowych. Biuro utworzono w celu zminimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej, w BIK banki znajdą dane o ponad dwudziestu trzech milionach osobach oraz ponad stu trzydziestu milionach rachunków (również tych, które zostały już zamknięte). Warto dodać, że w przeważającej większości są to wiadomości poświadczające terminowo spłacane zobowiązania.

Kto trafia do rejestru BIK?

Do rejestru BIK trafia każdy, kto aktualnie spłaca lub korzystał w przeszłości z kredytów bankowych. Dotyczy to zarówno kredytów ratalnych, jak i debetu na rachunku oraz posługiwania się kartą kredytową. Co więcej, do bazy BIK trafiają również osoby będące poręczycielami innych kredytobiorców.

Historia kredytowa zależy w głównej mierze od tego, jak wygląda spłata zaciągniętych zobowiązań. W przypadku, kiedy dana osoba wszystkie należności reguluje terminowo, wówczas nie musi się martwić o dobrą opinię. Jednak już najmniejsze zaległe zobowiązanie może negatywnie wpłynąć na naszą historię kredytową. To samo dotyczy sytuacji, gdy nierzetelny kredytobiorca nie dokonuje na czas spłat zobowiązania, którego my staliśmy się poręczycielami.

Komu BIK może udostępnić dane?

Biuro Informacji Kredytowej może udostępnić przechowywane informacje praktycznie każdemu konsumentowi, który o to poprosi. W ten sposób można otrzymać dane dotyczące wyłącznie własnej osoby. Banki i firmy udzielające pożyczek poza sektorem bankowym współpracują z bazą BIK na innych zasadach, dlatego mają prawo uzyskania danych dowolnie wybranego klienta.

W sytuacji, gdy interesują nas dane przechowywane w BIK, wystarczy założyć konto na stronie internetowej biura, wpisać swoje dane osobowe oraz potwierdzić ich poprawność. Potwierdzenia należy dokonać na jeden z następujących sposobów:

  • Dostarczając do BIK zeskanowany dowód osobisty,
  • Posługując się podpisem elektronicznym,
  • Przy pomocy listu poleconego i kodów SMS (listem poleconym uzyskuje się kod, który następnie trzeba wprowadzić we właściwym miejscu w panelu klienta – jeśli podany kod będzie poprawny, wówczas wiadomością SMS otrzymuje się kolejny kod, który także należy wpisać w odpowiednie pole w swoim profilu).

Po zakończeniu procesu weryfikacji tożsamości, można zalogować się do panelu klienta i pobrać raport dotyczący swojej historii kredytowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tego typu informacje można uzyskać bezpłatnie raz na pół roku. W sytuacji, gdy chcielibyśmy korzystać z danych BIK częściej, wówczas za każdy raport trzeba zapłacić.

Podsumowanie

BIK to z jednej strony potężna baza danych, ułatwiająca bankom podejmowanie decyzji przy udzielaniu kredytów, a z drugiej narzędzie, przy pomocy którego można budować swoją wiarygodną, pozytywną opinię, pracując tym samym na zaufanie, które jest niezbędne, by w razie potrzeby uzyskać pomoc finansową. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby nie pojawiło się w BIK nic, co w jakikolwiek sposób mogłoby zaszkodzić naszej dobrej opinii.