Jedną z największych przeszkód w zdobyciu kredytu lub pożyczki bankowej jest sposób, w jaki instytucje te weryfikują swoich klientów. Bezrefleksyjne sięganie do historii kredytowej znajdującej się w BIK często wyklucza również te osoby, które w rzeczywistości nie miałyby żadnych problemów ze spłatą zobowiązania. Na szczęście dla nich weryfikacja zdolności kredytowej w firmach pożyczkowych odbywa się na znacznie prostszych zasadach. 

Sztywne bankowe procedury

Ze względu na sposób działania, banki przypominają ogromne machiny finansowe opierające się na sztywnych danych, wyliczeniach i schematach. Klient przychodzący do banku poddawany jest weryfikacji według ustalonego szablonu, co ma zminimalizować, a wręcz wykluczyć ryzyko tego, iż nie będzie w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania. W przypadku kredytów, pożyczek, a nawet kart kredytowych, liczy się przede wszystkim tzw. wkład własny, czyli obecne zasoby finansowe klienta, oraz analiza jego zdolności kredytowej oparta między innymi o informacje zgormadzone w BIK (Biurze Informacji Kredytowej) lub innych tego typu instytucji.

Obowiązujące w bankach sztywne reguły weryfikacji wykluczają z grona potencjalnych klientów wiele osób, które w rzeczywistości nie miałyby żadnych problemów ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Wystarczy już sam brak historii kredytowej, aby wniosek o kredyt lub pożyczkę został odrzucony. A przecież na tym weryfikacja się nie kończy.

Szybka weryfikacja klienta

Osoby starające się o pożyczkę w banku muszą przedstawić całą masę dokumentów zaświadczających o tym, iż będą w stanie wywiązać się z zawieranej z bankiem umowy, na czele z zaświadczeniem o zarobkach.

Inaczej jest w przypadku większości firm pożyczkowych, które weryfikują przede wszystkim dane swoich klientów (pożyczka na dowód), zwykle z użyciem metody Kontomatik, czyli z wykorzystaniem rachunku bankowego. Liczy się przede wszystkim to, w jaki sposób klient wywiązuje się ze spłaty zobowiązań w danej firmie oraz – nie zawsze – jaka jest jego historia kredytowa. Przy czym brak historii kredytowej absolutnie nikogo nie skreśla. Firmy pożyczkowe nie wymagają też żadnych zaświadczeń, czy to o zarobkach, czy innych, a cała weryfikacja dokonywana jest błyskawicznie i bez zbędnych formalności.