Wszyscy dobrze wiedzą, że dobrze jest oszczędzać. Dodatkowe środki finansowe dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Nierozsądnym jest jednak odkładanie ich w przysłowiowej skarpecie. O wiele bezpieczniej jest ulokować je w banku.

Dlaczego warto założyć lokatę bankową?

Odkładając pieniądze na bankowej lokacie, możemy mieć pewność, że są one bezpieczne. Ponadto, banki niejako nagradzają Klientów odsetkami. Są to oczywiste zalety lokaty bankowej, jednak nie wszystkie. Warto wiedzieć również, że istnieją lokaty bankowe, które pokonują inflację. Znalezienie takiej nie jest łatwe, ale możliwe. Ponadto lokata jest produktem elastycznym i wygodnym – działa na wyjątkowo prostych zasadach. Jej założenie jest równie łatwe, co jej usunięcie. Zwykle wystarczy tylko jedno kliknięcie myszki i lokata zostaje zamknięta. Jeżeli lokujemy swoje środki w inwestycjach typu akcje czy nieruchomości, wyjście z nich może potrwać tygodniami, a nawet miesiącami. Faktem jest także, że lokata bankowa to mało ryzykowna inwestycja – jedynym ryzykiem może być niewypłacalność banku lub jego upadłość. Jednak w takich sytuacjach klientów chroni właśnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zapewnia dysponentom wypłaty środków w razie upadłości banku. Najprościej mówiąc, BFG wypłaca pieniądze, gdy bank lub SKOK danej osoby zbankrutuje. Jak to się dzieje i skąd BFG ma pieniądze?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, aby mógł realizować swoje zadania, posiada specjalny rachunek rozliczeń gwarantowanych w Narodowym Banku Polskim. Środki na rachunku specjalnym pochodzą z wpłat obowiązkowych każdego banku objętego systemem gwarantowanym oraz z funduszu pomocowego i odsetek z tytułu opóźnienia wpłat przez banki.

Budowa BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny składa się z dwóch funduszy: statutowego oraz pomocowego. Fundusz statutowy jest tworzony właśnie po to, żeby zapewnił kwoty na wypłaty środków gwarantowanych. Środki na tym funduszu to pieniądze pochodzące z wpłat NBP i Ministra Finansów oraz środki pozyskane z masy upadłościowej banków i nadwyżki bilansowej. Fundusz pomocowy natomiast zapewnia środki na finansowanie zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to konto wyodrębnione z rachunku bieżącego BFG, a środki na nim pochodzą z obowiązkowych wpłat rocznych banków objętych systemem gwarantowanym.

W przypadku upadłości banku, BFG wypłaca środki znajdujące się na rachunkach bankowych – zarówno złotowych, jak i walutowych – wraz z odsetkami do równowartości 100 000 euro w 100%. Należy jednak pamiętać, że w każdym roku kwota ta może ulec zmianie. Niezależnie od tego, czy lokata była złotowa czy walutowa, środki gwarantowane zawsze wypłacane są w złotówkach.

Proces wypłaty środków gwarantowanych

Podmiot, który ogłasza upadłość, musi przygotować listę wszystkich osób uprawnionych do odbioru środków gwarantowanych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłat, a osoba uprawniona, po okazaniu dokumentu tożsamości, swoje środki może odebrać – w gotówce lub przelewem na wskazany przez siebie rachunek.

Obliczając kwotę środków gwarantowanych należy przyjąć średni kurs euro, zgodny z tabelą kursową NBP, na dzień ogłoszenia upadłości przez bank lub SKOK.

W przypadku przekroczenia limitu gwarancji (100 000 euro), środki wypłacane są przez zarządcę lub syndyka z masy upadłościowej banku na drodze postępowania upadłościowego. Oznacza to, że nawet, gdy Twoje oszczędności przekroczył limit gwarantowany, odzyskasz swoje pieniądze w całości. Wiąże się to jednak z postępowaniem przed sądem i może potrwać dłużej.

Wypłat dokonuje się przez 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez upadły bank z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Jeżeli nie uda się odebrać swoich środków we wskazanym terminie, można je wypłacić w BFG przez 5 lat.

Należy także pamiętać, że fundusz nie zwraca środków, które zostały wpłacone na produkty inwestycyjne. W przypadku produktów łączonych (np. lokata z funduszem) możliwe jest odzyskanie tylko części lokacyjnej. Natomiast jeżeli klient posiada wobec banku także zobowiązania (np. kredytowe), środki gwarantowane zostaną pomniejszone o wartość takich zobowiązań.

Inne zadania BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie tylko zapewnia środki gwarantowane klientom upadłych banków lub SKOK-ów. Ponadto udziela finansowej pomocy bankom, wspiera procesy restrukturyzacyjne dot. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, pracuje nad analizami i prognozami dot. sektora bankowego, analizuje także informacje o podmiotach objętych systemem gwarantowania oraz udziela gwarancji zwiększenia funduszu własnego bankom krajowym, które realizują program naprawczy.

Oszczędności, które wpłacasz do banku lub SKOK-u na terytorium Polski są więc bezpieczne. Pozostaje tylko wybrać najlepszą dla siebie lokatę. Warto porównać sobie oferty różnych banków i wybrać taką, która spełni nasze oczekiwania i na której zarobimy najwięcej.