Biorąc pożyczkę gotówkową, zawsze przysługuje nam prawo odstąpienia od zawartej umowy z firmą pożyczkową po spełnieniu kilku podstawowych warunków. Jednak nie tylko my możemy skorzystać z takiej możliwości. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, również pożyczkodawca ma prawo zrezygnować z zawartej umowy. Skąd może się wziąć taka decyzja i jak wówczas postępować? Co zrobić, kiedy sami chcemy zrezygnować z umowy?

W jaki sposób odstąpić od umowy z pożyczkodawcą?

Według ustawy o kredycie konsumenckim każdy klient firmy pożyczkowej ma prawo w ciągu 14 dni od daty zaciągnięcia zobowiązania finansowego odstąpić od umowy pożyczkowej bez konieczności podawania przyczyny swej decyzji. Oczywiście musi również w ciągu 30 dni zwrócić całą pożyczoną kwotę pieniędzy.

Czy po upłynięciu wyznaczonego czasu mamy jeszcze możliwość zrezygnowania z pożyczki? Tak, ale pod jednym warunkiem: jeśli w umowie znalazł się zapis o możliwości złożenia wypowiedzenia. Zazwyczaj jest tak w przypadku zadłużeń z dość krótkim czasem spłaty, tak jak chociażby chwilówek – główna zasada to konkretny termin zwrotu pożyczonej sumy. Jeżeli natomiast umowa została zawarta na czas nieokreślony, możliwość wypowiedzenia leży wyłącznie po stronie pożyczkodawcy.

Powyższe przykłady dotyczącą wyłącznie pożyczkobiorcy. Czy pożyczkodawca może zerwać umowę na takich samych zasadach?

Czy pożyczkodawca może zerwać umowę bez powodu?

Niezupełnie – do wypowiedzenia umowy może dojść jedynie wówczas, gdy został naruszony jakiś punkt umowy lub też na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zdarzają się również sytuacje, w których do rozwiązania takiej umowy dochodzi za porozumieniem stron.

Pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczkowej z klientem, jeżeli uda mu się wykryć próbę oszustwa pożyczkobiorcy. Każdy potencjalny klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji na temat własnej, aktualnej sytuacji finansowej. Podawanie fałszywych danych grozi odpowiedzialnością karną. W momencie zdemaskowania próby oszustwa pożyczkodawca ma prawo wstrzymać wypłatę gotówki, a jeżeli została już ona przekazana klientowi, przedstawiciel firmy pożyczkowej ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu całej kwoty zobowiązania.

Kolejnym przykładem, w którym pożyczkodawca może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest sytuacja, gdy klient staje się niewypłacalny lub gdy zabezpieczenie udzielonej pożyczki uległo drastycznemu pomniejszeniu. W tych przypadkach firma pożyczkowa może zerwać umowę z pożyczkobiorcą i domagać się natychmiastowego zwrotu pożyczonych pieniędzy. Musi również udowodnić, że pożyczkobiorca nie ma wystarczającej zdolności finansowej do spłaty zobowiązania.

Oprócz tego, co jest dość oczywiste, pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę w sytuacji, kiedy termin zwrotu pożyczki został przekroczony. Co jednak istotne, by możliwe było złożenie takiego wypowiedzenia, wcześniej pożyczkodawca musi skorzystać z rozwiązania, jakim jest wysłanie wezwania do zapłaty.

Co zrobić, by pożyczkodawca nie wypowiedział umowy?

Schemat postępowania jest w dużej mierze zależny od tego, co może spowodować, że pożyczkodawca zdecyduje się złożyć takie wypowiedzenie. Jeśli zostanie wykryte, że podaliśmy we wniosku fałszywe dane, warto jak najszybciej dokonać spłaty zobowiązania i skontaktować się z pożyczkodawcą, by tę sytuację wyjaśnić.

Podobnie należy się zachować w momencie, w którym – na skutek nieprzewidzianych okoliczności – okazuje się, że nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania. Warto zatem z wyprzedzeniem nawiązać porozumienie z pożyczkodawcą, zamiast czekać na wezwanie do zapłaty, które w skrajnych przypadkach może nas zaprowadzić na drogę sądową i poskutkować przykrymi konsekwencjami prawnymi. Jeśli wcześniej przedstawimy naszą sytuację pożyczkodawcy, być może pojawi się szansa, by nieco wydłużyć termin spłaty lub w pewnym stopniu renegocjować umowę.

Transparentna informacja dla klienta

Firma pożyczkowa ma również prawo zdefiniować inne sytuacje, w których będzie mogła skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy pożyczkowej. Pożyczkodawca powinien je wskazać w formularzu informacyjnym dołączonym do umowy pożyczkowej. Przed podpisaniem kontraktu z firmą pożyczkową powinniśmy dokładnie zapoznać się z zawartością umowy, w tym również z zapisami mówiącymi o tym, w jakich sytuacjach dana firma pożyczkowa ma prawo zerwać z nami umowę.