Biorąc pożyczkę gotówkową zawsze przysługuje nam prawo odstąpienia od zawartej umowy z firmą pożyczkową, po spełnieniu kilku podstawowych warunków. Jednak nie tylko my możemy skorzystać z takiej możliwości. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, również pożyczkodawca ma prawo zrezygnować z zawartej umowy.

Nieco inna procedura

Według ustawy o kredycie konsumenckim każdy klient firmy pożyczkowej ma prawo w ciągu 14 dni od daty zaciągnięcia zobowiązania finansowego odstąpić od umowy pożyczkowej bez konieczności podawania przyczyny swej decyzji. Oczywiście, musi również w ciągu 30 dni zwrócić całą pożyczoną kwotę pieniędzy. Te założenia odnoszą się wyłącznie do klientów firm pożyczkowych. W przypadku pożyczkodawców procedura zerwania umowy wygląda nieco inaczej.

Typowe sytuacje odstąpienia od umowy

Pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczkowej z klientem, jeżeli uda mu się wykryć próbę oszustwa pożyczkobiorcy. Każdy potencjalny klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji na temat własnej, aktualnej sytuacji finansowej. Podawanie fałszywych danych grozi odpowiedzialnością karną. W momencie zdemaskowania próby oszustwa pożyczkodawca ma prawo wstrzymać wypłatę gotówki, a jeżeli została już ona przekazana klientowi, przedstawiciel firmy pożyczkowej ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu całej kwoty zobowiązania.

Kolejnym przykładem, w którym pożyczkodawca może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy jest sytuacja, gdy klient staje się niewypłacalny lub gdy zabezpieczenie udzielonej pożyczki uległo drastycznemu pomniejszeniu. W tych przypadkach firma pożyczkowa może zerwać umowę z pożyczkobiorcą i domagać się natychmiastowego zwrotu pożyczonych pieniędzy. Musi również udowodnić, że pożyczkobiorca nie ma wystarczalnej zdolności finansowej do spłaty zobowiązania.

Transparentna informacja dla klienta

Firma pożyczkowa ma również prawo zdefiniować inne sytuacje, w których będzie mogła skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy pożyczkowej. Pożyczkodawca powinien je wskazać w formularzu informacynym dołączonym do umowy pożyczkowej. Przed podpisaniem kontraktu z firmą pożyczkową powinniśmy dokładnie zapoznać się z zawartością umowy, w tym również z zapisami mówiącymi o tym, w jakich sytuacjach dana firma pożyczkowa ma prawo zerwać z nami umowę.