Realne wsparcie finansowe, jakim jest pożyczka płynnościowa, skierowano do firm, które mają problem z płynnością finansową w związku z pandemią Covid 19. Mogą z niej skorzystać wszyscy właściciele firm, które nie przynosiły strat przed 31.12.2019 r. Kredyt udzielany jest na preferencyjnych warunkach. Zapewnia długofalowe wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw z każdej branży.

Pożyczka płynnościowa co musisz o niej wiedzieć

Wsparcie w postaci pożyczki płynnościowej udzielane jest w ramach programu Inteligentny Rozwój. Za jego finansowanie odpowiedzialne są instytucje ściśle współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Bezpieczeństwo procesu gwarantuje więc instytucja państwowa.
Jeśli jako właściciel firmy czujesz, że takie wsparcie bardzo by ci się przydało, warto się spieszyć. Wnioski o pożyczkę można składać do wyczerpania środków, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Czasu nie zostało więc dużo.

Kolejną ważną kwestią jest sposób wnioskowania o pożyczkę płynnościową. Aby starać się o tego typu wsparcie, należy złożyć wniosek do jednego z podmiotów finansujących program. Jego dokładną listę można znaleźć na witrynie podmiotu odpowiedzialnego, czyli Banku Gospodarstwa krajowego.

Poznaj warunki pożyczki płynnościowej

Pożyczka płynnościowa nie jest niestety bezzwrotnym wsparciem państwa dla właścicieli firm. Ta forma kredytu ma jednak bardzo atrakcyjne warunki, by realnie poprawić płynność firmy dotkniętej kryzysem. Okres spłaty wsparcia wynosi maksymalnie 6 lat. W tym czasie do pożyczki nie jest doliczane żadne oprocentowanie.

Każdy pożyczkodawca ma też prawo do karencji w spłacie zobowiązania. Może ona obejmować okres do 6 miesięcy od otrzymania wsparcia. W czasie spłaty istnieje też opcja wakacji kredytowych. W praktyce oznacza to możliwość przedłużenia czasu spłaty o 2 miesiące raz do roku. Szansę taką ma każdy przedsiębiorca w pierwszym i drugim roku kredytowania.

Co ważne właściciel firmy może w jednym czasie korzystać z kilku pożyczek płynnościowych. Jest jednak jedno ograniczenie. Łączna suma tego typu wsparcia nie może przekroczyć 15 milionów złotych. Dla właścicieli niewielkich firm warunek ten nie powinien być kłopotliwy. Atrakcyjne warunki, jakie proponuje im pożyczka płynnościowa, mogą być ratunkiem dla niejednego biznesu.

Kolejne ważne pytanie, ile realnie możemy pożyczyć dzięki programowi BGK?

Każdy wniosek o pożyczkę płynnościową rozpatrywany jest indywidualnie. Doradcom i kredytodawcom zależy, żeby wsparcie trafiło w potrzeby danej firmy. Dlatego zarówno okres pożyczkowy jak i forma wsparcia zależy od wielkości i sytuacji firmy. Konkretna wielkość wsparcia ustalana jest na podstawie 25% rocznego obrotu firmy. Pod uwagę może być brana również dwukrotność wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w 2019 roku

Na co można wydać środki uzyskane dzięki pożyczce płynnościowej?

Pożyczka płynnościowa to zastrzyk gotówki potrzebny firmie w kryzysie spowodowanym pandemią Covid 19. Dlatego właściciel firmy ma obowiązek przekazać środki, które z niej wpłynęły na bieżące potrzeby firmy. Może być to wypłata zaległych wynagrodzeń, opłata faktur czy pokrycie kosztów stałych związanych z prowadzoną działalnością.

Pożyczkę płynnościową można też pod pewnymi warunkami przeznaczyć na koszty inwestycyjne. Szczegóły dotyczące tego oraz wysokość samej pożyczki ustalane są w czasie weryfikacji wniosku. Program jest bardzo elastyczny i skupia się na indywidualnych potrzebach każdej firmy. Dzięki temu możemy z powodzeniem negocjować okres i warunki spłaty pożyczki.

Warto jeszcze raz podkreślić, że pożyczka płynnościowa jest połączona z formą dotacji. Dzięki temu przedsiębiorca będzie zwracał tylko pożyczony kapitał. Brak odsetek, prowizji i innych kosztów manipulacyjnych jest sporą ulgą dla firmy w trudnej sytuacji. Dzięki temu może skutecznie przeciwdziałać opóźnieniom w wypłatach wynagrodzeń czy zwolnieniom.

Pożyczka płynnościowa – realne koło ratunkowe

Pożyczka płynnościowa zapewnia realny i szybki zastrzyk gotówki, którym bez zbędnych formalności można wesprzeć swoją firmę. Co ważne właściciel firmy spłaca w tym wypadku tylko kapitał pożyczkowy. Dzięki temu nie zjadają go koszty kredytu i może spokojniej przetrwać np. czas lockdownu. Gotówka jest też kluczowa w przypadku utrzymania miejsc pracy. Gdy mówimy o małych firmach, dotyczy to często również samych właścicieli. Aby zapobiec masowym upadkom firm, potrzeba wsparcia ich płynności finansowej. Pożyczka płynnościowa zdaje się w tym przypadku trafionym pomysłem.