Zawsze czytaj umowę przed podpisaniem – z takim „przykazaniem” możemy spotkać się w wielu przypadkach. Mimo to bardzo często się zdarza, że niektóre osoby machają na ten obowiązek ręką, sądząc, że treść kontraktu niczym ich nie zaskoczy. Tymczasem dokładne przeczytanie umowy pożyczkowej może uchronić nas przed wieloma przykrymi konsekwencjami. Jak wiadomo, późniejsze odstąpienie od umowy po jej podpisaniu może być utrudnione, a czasem nawet niemożliwe. Dlatego też nie powinniśmy się decydować na kota w worku, szczególnie gdy zamierzamy współpracować z firmą pożyczkową, która dotąd pozostawała dla nas nieznana.

Umowa pożyczkowa a prawo

Umowa pożyczkowa jest umową konsensualną (podobnie jak w przypadku sprzedaży nieruchomości), wobec czego do jej zawarcia wystarczy jedynie zgodne oświadczenie woli obu stron. Co istotne, tego typu umowa będzie miała ważność nawet w przypadku, gdy zostanie zawarta w formie ustnej, jednak dla bezpieczeństwa zawsze warto wymagać wariantu pisemnego. Jeżeli kwota pożyczki przekracza 1000 zł, to tradycyjna forma pisemna jest wymagana (choć można ją też zastąpić innym nośnikiem, np. wiadomościami e-mail).

Jak mówi art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, na mocy umowy pożyczkowej pożyczkodawca zobowiązuje się do tego, by przenieść na pożyczkobiorcę wskazaną sumę pieniędzy – lub przedmioty materialne, jeśli wsparcie nie jest finansowe. Z kolei pożyczkobiorca jest zobowiązany do tego, by zwrócić całość długu w wyznaczonym terminie. W momencie, w którym termin ten zostanie przekroczony, pożyczkodawca ma prawo sądownie ubiegać się o odzyskanie pieniędzy.

Czego nie powinno zabraknąć w umowie pożyczkowej?

Żeby umowa pożyczki rzeczywiście zaczęła obowiązywać, musi posiadać kilka określonych elementów. Zaliczamy do nich:

  • datę i miejsce zawierania umowy;
  • wskazanie obu stron (z dokładnymi danymi);
  • wskazanie przedmiotu pożyczki (szczegółowo, należy więc podać konkretną sumę);
  • podkreślenie obowiązków zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy;
  • warunki finansowe (takie jak np. wysokość oprocentowania);
  • dokładny termin oraz sposób, w jaki pożyczka ma zostać zwrócona;
  • warunki wypowiedzenia pożyczki lub odstąpienia od niej;
  • podpisy obu stron.

Oczywiście treść umowy może być jeszcze bardziej szczegółowa – przykładowo może się tam znaleźć zapis dotyczący zabezpieczenia spłaty lub możliwości wydłużenia terminu po uprzednim uzgodnieniu tego z pożyczkodawcą.

Zawsze czytaj umowę pożyczkową

Od dawna wiadomo, że Polacy – praktycznie bez wyjątku – nie czytają umów, jak i większości pozostałych dokumentów, które podpisują. Nie zawsze tego typu lekceważenie kończy się dla nas przykrymi konsekwencjami, jednak może się zdarzyć, że brak zapoznania się z umową poskutkuje prawdziwymi problemami. I nie chodzi tu nawet o celowe działanie podmiotu, z którym zawieramy umowę, a przede wszystkim o brak znajomości zawartych w niej informacji, które niejednokrotnie precyzują, jakiego typu działania i w jakim terminie deklarujemy się podjąć.

Czytanie umów szczególnie ważne jest w przypadku wszelkich usług finansowych. Każda profesjonalna firma pożyczkowa udzielająca tzw. chwilówek online bez zaświadczeń posiada sporządzony i udostępniony na swojej stronie internetowej wzór umowy pożyczkowej. Zapoznanie się z jej treścią powinno być obowiązkowe dla każdego klienta, zwłaszcza jeśli z usług danej firmy korzysta po raz pierwszy.

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas czytania umowy pożyczkowej?

Każda umowa pożyczki powinna zawierać przede wszystkim dokładne dane teleadresowe pożyczkodawcy wraz z informacją o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, numerami NIP i REGON. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na opisanie przedmiotu umowy, oświadczenie pożyczkodawcy, koszty związane z udzieleniem pożyczki oraz zasady jej spłaty. Koniecznie należy również przejrzeć dokładnie wszelkie załączniki.

Pamiętajmy, że żadna firma pożyczkowa nie ma prawa żądać od klientów dodatkowych opłat przygotowawczych, manipulacyjnych lub opłat za rozpatrzenie wniosku. Działania tego typu są niedopuszczalne i stanowią jasny sygnał o konieczności wyboru innego pożyczkodawcy.