Jednym z najważniejszych etapów procesu wzięcia każdej pożyczki internetowej jest zapoznawanie się z umową pożyczkową. Niestety, nader często etap ten traktowany jest ze sporą niedbałością lub zwyczajnie wręcz pomijany. Tymczasem dokładne przeczytanie umowy pożyczkowej może uchronić nas przed wieloma przykrymi konsekwencjami. Zwłaszcza jeśli pożyczkę bierzemy w firmie o niepewnej reputacji.

Zapoznawanie się z treścią umów pozwala uniknąć wielu problemów

Od dawna wiadomo, że Polacy – praktycznie bez wyjątku – nie czytają umów, jak i większości pozostałych dokumentów, które podpisują. Nie zawsze tego typu lekceważenie kończy się dla nas przykrymi konsekwencjami, jednak może się zdarzyć, że brak zapoznania się z umową poskutkuje prawdziwymi problemami. I nie chodzi tu nawet o celowe działanie podmiotu, z którym zawieramy umowę, a przede wszystkim o brak znajomości zawartych w niej informacji, które niejednokrotnie precyzują, jakiego typu działania i w jakim terminie deklarujemy się podjąć.

Czytanie umów szczególnie ważne jest w przypadku wszelkich usług finansowych. Każda profesjonalna firma pożyczkowa udzielająca tzw. chwilówek online bez zaświadczeń posiada sporządzony i udostępniony na swojej stronie internetowej wzór umowy pożyczkowej. Zapoznanie się z jej treścią powinno być obowiązkowe dla każdego klienta, zwłaszcza jeśli z usług danej firmy korzysta po raz pierwszy.

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas czytania umowy pożyczki?

Każda umowa pożyczki powinna zawierać przede wszystkim dokładne dane teleadresowe pożyczkodawcy wraz z informacją o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, numerami NIP i REGON. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na opisanie przedmiotu umowy, oświadczenie pożyczkodawcy, koszty związane z udzieleniem pożyczki oraz zasady jej spłaty. Koniecznie należy również przejrzeć dokładnie wszelkie załączniki.

Pamiętajmy, że żadna firma pożyczkowa nie ma prawa żądać od klientów dodatkowych opłat przygotowawczych, manipulacyjnych lub opłat za rozpatrzenie wniosku. Działania tego typu są niedopuszczalne i stanowią jasny sygnał o konieczności wyboru innego pożyczkodawcy.