Nie ulega żadnej wątpliwości, że pożyczanie pieniędzy przez Internet to obecnie jedna z najpopularniejszych form uzyskania dodatkowego zastrzyku gotówki. Popyt na tego rodzaju usługi w Polsce rośnie systematycznie w tempie około 30 proc. rocznie. Nic więc dziwnego, że pojawia się coraz więcej podmiotów kuszących konsumentów „tanimi” i szybkimi pożyczkami online. Nietrudno jest zaciągnąć zobowiązanie finansowe w Internecie, cały szkopuł w tym, aby zrobić to bezpiecznie.

Specyfika pożyczki online

Pożyczka internetowa to specyficzna forma pozyskania pieniędzy, która opiera się na całkowicie zdalnym procesie wnioskowania, a więc pozbawionym bezpośredniego kontaktu pomiędzy pożyczkobiorcą a firmą pożyczkową. Taka sytuacja sprawia, że powinniśmy zachować szczególną ostrożność podczas procedowania o udzielenie pożyczki online.

Bezpieczne pożyczanie w Internecie wymaga jedynie wygospodarowania kilku minut wolnego czasu i cierpliwości. Dobre przygotowanie to klucz do sukcesu. Decydując się na pożyczkę online należy przede wszystkim wybrać godną zaufania firmę pożyczkową, jak np. LatwyKredyt.pl, a także dokładnie oszacować wysokość oraz czas spłaty zobowiązania z własnymi możliwościami finansowymi. Pamiętajmy, że każdą zaciągniętą pożyczkę, wcześniej czy później, trzeba spłacić.

Jakość i zawartość strony

Decydując się na konkretną firmę zwróćmy uwagę na wygląd oraz zawartość jej strony internetowej. Witryny o słabej jakości wykonania, wyglądające, jakby powstały w pośpiechu i na przysłowiowym „kolanie”, powinny wzbudzić naszą czujność. Godna zaufania firma powinna umieścić na swojej stronie wszelkie niezbędne dane teleadresowe oraz bezpośredni kontakt z pożyczkodawcą. Musimy wiedzieć od kogo pożyczamy i komu udostępniamy własne dane osobowe. Firma pożyczkowa powinna posiadać indywidualny REGON oraz być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dodatkowo strona internetowa pożyczkodawcy powinna być szyfrowana za pomocą certyfikatu SSL.

Dodatkowa weryfikacja

W większości przypadku firmy udzielające pożyczek przez Internet wymagają od klientów dokonania symbolicznego przelewu z prywatnego konta celem przeprowadzenia końcowego etapu weryfikacyjnego potencjalnego pożyczkobiorcy. Zazwyczaj jest to kwota w wysokości 1 grosza, 10 groszy lub 1 zł. W przypadku, gdy firma żąda dodatkowej, o wiele wyższej opłaty, możemy być pewni, że mamy do czynienia z próbą wyłudzenia i lepiej zrezygnować z usług takiego podmiotu.

Czytanie ze zrozumieniem

To, co najważniejsze podczas zawierania jakichkolwiek transakcji usługowo-handlowych, to dokładne czytanie ze zrozumieniem warunków umowy pożyczkowej. Jak wynika z praktyki, duży odsetek sporów pomiędzy klientami a firmami pożyczkowymi powstaje na skutek niezapoznania się przez klientów z wszystkimi zapisami oraz aneksami do umowy. Zasada jest prosta. Jeżeli w dokumentach, szczególnie udostępnianych drogą online, znajdują się jakiekolwiek niezrozumiałe zapisy, budzące w nas wątpliwości, lepiej zrezygnować z dalszego procedowania. Czytając umowę należy zwrócić uwagę, jakie są możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania, a także na podstawie jakich warunków odbywa się odstąpienie od umowy. Koniecznie trzeba również sprawdzić jakie są, jeżeli są, przewidziane dodatkowe opłaty związane z zawarciem umowy oraz wysokość kosztów powiązanych z nieterminową spłatą pożyczki.