Polacy coraz chętniej sięgają po pożyczki gotówkowe w sektorze pozabankowym. Jednak możliwość szybkiego podreperowania domowego budżetu sprawia, że wielu osobom przysłania ona racjonalny ogląd sytuacji pod kątem własnych możliwości finansowych. Do tego dochodzi pobieżna analiza zapisów umowy, co często prowadzi do późniejszych problemów ze spłatą zobowiązania. Jakie konsekwencje grożą klientowi za niewywiązanie się z umowy pożyczkowej?

Ryzyko wliczone w usługę

Opóźnienie w spłacie pożyczki krótkoterminowej może się zdarzyć każdemu. Firmy z sektora pozabankowego biorą to pod uwagę, udzielając potencjalnemu klientowi pożyczki. Mają również swoje sposoby, aby radzić sobie z zaległymi spłatami zobowiązań poprzez np. wysyłanie przypomnień, wezwań czy też monitów. Jednak w przypadku, gdy osoba zadłużona unika kontaktu z wierzycielem i nie stara się uregulować w żaden sposób należności, pożyczkodawca może sięgnąć po bardziej radykalne i dotkliwe dla klienta metody.

Odsetki i monity

W przypadku zaległości w spłacie zobowiązania pożyczkodawca ma prawo, zgodnie z zapisami umowy, naliczać nadprogramowe odsetki, które dodatkowo podniosą całkowity koszt spłaty zobowiązania. Standardową formą upomnienia dłużnika jest wysyłanie mu monitów, których kosztami zostaje obciążony klient zalegający ze spłatą pożyczki. Monit jest zazwyczaj wysyłany pomiędzy 7 a 21 dniem od powstania zaległości w spłacie. Takie wezwanie do uregulowania należności może zostać wystosowane drogą elektroniczną, telefoniczną lub listowną. Monit to oczywiście tylko jedna z pierwszych form nacisku. Dalsze konsekwencje niespłacania pożyczki mogą dotyczyć, m.in.: pogorszenia historii kredytowej dłużnika, wpisem do rejestru dłużników, trudności przy zakupach ratalnych, braku możliwości zawarcia umowy abonamentowej czy też znacznie wyższymi kosztami całkowitymi zaciągniętej pożyczki.

Windykacja i postępowanie komornicze

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w standardowej umowie pożyczkowej, w razie nie spłacenia zobowiązania w terminie firma pożyczkowa ma prawo rozwiązać umowę, podając, jako winowajcę dłużnika. Taka procedura może zostać wdrożona jeszcze przed przekazaniem sprawy do działu windykacyjnego.

Proces windykacji rozpoczyna się najczęściej od próby polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Wówczas przedstawiciel firmy pożyczkowej próbuje zachęcić dłużnika do spłaty zobowiązania poprzez bezpośredni kontakt i zaproponowania np. rozłożenia płatności na dogodne dla klienta raty. Jeżeli cały proces nie przyniesie żadnych rezultatów, najczęściej firma pożyczkowa decyduje się na sprzedaż wierzytelności do zewnętrznego windykatora, który będzie starał się wyegzekwować należności od dłużnika. Jeśli jednak i ta metoda zawiedzie, wówczas sprawa zostaje skierowana do sądu, w celu uzyskania klauzuli wykonalności i skierowanie sprawy do komornika, co jest ostatecznym i najbardziej dotkliwym dla dłużnika sposobem wyegzekwowania należności. Możliwości działania komornika są o wiele szersze niż windykatora i najczęściej dotyczą zajęcia środków pieniężnych, ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika.

Jedynym sposobem na uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z niespłaceniem pożyczki w terminie jest przede wszystkim racjonalne oszacowanie swoich możliwości finansowych przed zaciągnięciem pożyczki krótkoterminowej, dokładne przeczytania warunków umowy oraz trzymanie się terminów spłaty zobowiązania. Pamiętajmy o RRSO, sprawdźmy możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki oraz wszystkie koszty z nią związane.