Każdy z nas ma prawo do odstąpienia od pożyczki krótkoterminowej bez względu na przyczynę. Gwarantuje nam to ustawa o kredycie konsumenckim. Jednak, aby nie ponieść przy ty/m żadnych konsekwencji, należy spełnić kilka podstawowych warunków.

Bez powodu

Odstąpienie od umowy pożyczkowej jest dobrowolne i wymaga od pożyczkobiorcy tłumaczenia się z przyczyn takiej decyzji. Przedstawiciel firmy pożyczkowej nie ma prawa żądać od nas podania powodów zrezygnowania z jej usług.

Nieprzekraczalny termin

Na odstąpienie od umowy pożyczkowej bez żadnych konsekwencji finansowych mamy 14 dni od daty jej zawarcia. Dotyczy to zarówno umów zawartych bezpośrednio w stacjonarnej placówce firmy pożyczkowej, umowy zawartej z przedstawicielem we własnym domu, poprzez pośrednika finansowego, jak i zaciągnięcia pożyczki w internecie. Okres 14 dni jest zazwyczaj liczony od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie osobistym klienta lub od daty widniejącej na podpisanej umowie.

Wniosek o odstąpienie od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy pożyczkowej powinien znaleźć się w dokumentach, jako jeden z załączników umowy. Nie zawarcie takiego wniosku w dokumentach jest dużym błędem i niedopatrzeniem pożyczkodawcy. Jeżeli jednak dojdzie do takiej sytuacji, klient może sam przygotować taki dokument.

W samodzielnie przygotowanym wniosku ważne jest, aby był on odpowiednio zatytułowany. Nagłówek powinien brzmieć – „Odstąpienie od umowy” lub „Formularz odstąpienia od umowy”. We wniosku o odstąpienie od umowy powinny się znaleźć dane firmy pożyczkowej oraz pożyczkobiorcy oraz zapis – „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. „…” Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr…”. W dalszej części wniosku należy zamieścić datę zawarcia umowy, datę wpłynięcia pieniędzy na bankowe konto osobiste, a także wysokość pożyczki oraz dodatkowych opłat związanych ze zobowiązaniem finansowym wynikających z umowy. Tak przygotowany wniosek należy wysłać do pożyczkodawcy drogą mailową, faksem lub pocztą. W tej ostatniej formie liczy się przede wszystkim data stempla pocztowego, nie zaś dzień dostarczenia listu do firmy pożyczkowej.

Zwrot pożyczki

Oczywiście, odstępując od umowy pożyczkowej, musimy zwrócić całą pożyczoną gotówkę. Po dopełnieniu formalności związanych z przygotowaniem oraz przesłaniem odpowiedniego wniosku, mamy 30 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczkowej. Zazwyczaj zrezygnowanie z usługi pożyczkowej nic nie kosztuje, jednak firma udzielająca takiego zobowiązania może naliczyć klientowi odsetki za okres od dnia uzyskania pożyczki do czasu jej zwrotu.