Pozabankowa pożyczka chwilówka nadal wzbudza wiele kontrowersji szczególnie w kwestii odsetek i innych opłat z nią związanych. Mimo że kredyty pozabankowe cieszą się coraz większą popularnością, wciąż nie brakuje wątpliwości, które często sprawiają, że pożyczkobiorca waha się z podjęciem decyzji i nie wie, jak postępować. Wyjaśniamy, jakie koszty wiążą się z zaciągnięciem pożyczki, jaka jest ich wysokość oraz jakie regulacje prawne są z tym związane.

Co to jest kredyt pozabankowy?

Kredyt pozabankowy, jak sama nazwa na to wskazuje, jest udzielany przez instytucje finansowe spoza sektora bankowego. Są to firmy pożyczkowe, które oferują swoje wsparcie tym osobom, które z jakichś powodów nie chcą się ubiegać o dofinansowanie z banku lub też nie jest to w ich przypadku możliwe.

Jak wiadomo, każdy bank przeprowadza dość skomplikowaną procedurę weryfikacji kredytobiorcy. Tym samym cały proces od momentu wybrania oferty do faktycznego przelewu pieniędzy na konto może zająć naprawdę wiele czasu, co dodatkowo utrudnia szereg różnych formalności. Wymagania banków bywają dość restrykcyjne, wobec czego nie zawsze będziemy w stanie otrzymać kredyt czy pożyczkę, której aktualnie potrzebujemy.

Kredyt pozabankowy to rozwiązanie, z jakiego możemy skorzystać w błyskawicznym tempie i tym samym nawet w kilkanaście minut od złożenia wniosku cieszyć się zastrzykiem gotówki. Będzie to nieoceniona pomoc w sytuacji, gdy niespodziewane okoliczności nałożą na nas pilne wydatki. Z takiej opcji korzystają też chętnie osoby, które wcześniej otrzymały odmowną odpowiedź od banku lub z góry wiedzą, że ich aktualna sytuacja nie pozwala na spełnienie warunków stawianych przez bank. Tym samym kredyt pozabankowy może być dostępny nawet dla osób z negatywnymi wpisami w historii kredytowej lub nieco niższą zdolnością kredytową.

Opłaty związane z kredytem pozabankowym

O ile na stronie internetowej wybranego pożyczkodawcy z łatwością znajdziemy wszystkie potrzebne informacje dotyczące tego, w jaki sposób otrzymać kredyt pozabankowy, to jednak pozostaje jeszcze kwestia opłat. Ten czynnik jest zaś z kolei decydującą kwestią, kiedy chcemy w możliwie jak najtańszy sposób zdobyć niezbędne wsparcie finansowe. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi danymi.

Na całkowity koszt szybkiej pożyczki online składają się nie tylko odsetki, ale również inne opłaty poza odsetkowe, które musi ponieść pożyczkobiorca. Mowa tu o:

  • oprocentowaniu pożyczki, a więc o wysokości odsetek umownych, które należy zapłacić w związku z pożyczeniem pieniędzy; zgodnie z art. 359 Kodeksy Cywilnego, odsetki umowne pożyczki nie mogą być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli 10 proc.,
  • odsetkach karnych, czyli wysokości opłat związanych z opóźnieniem w spłacie zaciągniętego zobowiązania; zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego takie odsetki karne nie mogą być większe niż 14 proc. w stosunku rocznym,
  • kosztach pozaodsetkowych, a więc opłatach niezwiązanych z odsetkami, czyli prowizją za udzielenie pożyczki, ubezpieczeniem, opłatą przygotowawczą, opłatą za obsługę itp.; zgodnie z obowiązującym prawem limit kosztów pozaodsetkowych w zakresie chwilówki online wynosi 25 proc. całkowitej kwoty kredytu oraz 30 proc. całkowitej wartości kredytu w ujęciu rocznym,
  • opłatach za opóźnienie w spłacie pożyczki, czyli wszystkie koszty z tym związane wraz z odsetkami, które nie mogą być wyższe od kwoty odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Rolowanie umów a limity ustawowe

Obecnie pożyczki przez internet, w tym kredyt pozabankowy, są ściśle regulowana przez polskie prawo. Wysokość wszystkich opłat jej dotyczących jest precyzyjnie ograniczona. Restrykcje w tej kwestii dotyczą również umów odnawiających zaciągnięty już kredyt, czyli tzw. rolowanie umów. Opłaty pozagotówkowe zostaną objęte ustawowym limitem, jeżeli w przeciągu 120 dni od wypłaty pierwszej pożyczki odroczymy spłatę. Jednak w sytuacji,  gdy przed zakończeniem spłaty zobowiązania w okresie 120 dni od otrzymania pieniędzy na konto podpisana zostanie nowa umowa o udzielenie pożyczki, wówczas limity będą obowiązywać na podstawie pierwszej pożyczki, natomiast wszystkie inne opłaty i prowizje z obu umów ulegną zsumowaniu.

Kredyt pozabankowy – bezpieczeństwo klienta

Ustawa z dnia 11 marca 2016 roku, nazywana potocznie „antylichwiarską”, dokładnie określa całkowite koszty kredytu pozabankowego, chroniąc konsumentów przed nielegalnymi praktykami nakładania na pożyczkobiorców horrendalnych i niemożliwych do późniejszej spłaty wysokości odsetek. Klienci firm pozabankowych są więc chronieni przez polskie prawo, a szybkie pożyczki online są obecnie bezpiecznym produktem finansowym.

Jednocześnie warto pamiętać, by zawsze dokładnie przeczytać umowę przed podpisaniem. Uchroni nas to przed sytuacją, w której przystalibyśmy na warunki nie do końca odpowiadające naszym preferencjom. Od umowy na kredyt pozabankowy można co prawda odstąpić w terminie 14 dni, dobrze jest jednak wcześniej zweryfikować pożyczkodawcę pod kątem zapisów w umowie, by nie narazić się na przykrą niespodziankę.