Pozabankowa pożyczka chwilówka nadal wzbudza wiele kontrowersji szczególnie w kwestii odsetek i innych opłat z nią związanych. Wyjaśniamy, jakie koszty wiążą się z zaciągnięciem pożyczki, jaka jest ich wysokość oraz jakie regulacje prawne są z tym związane.

Opłaty związane z pożyczką pozabankową

Na całkowity koszt szybkiej pożyczki online składają się nie tylko odsetki, ale również inne opłaty poza odsetkowe, które musi ponieść pożyczkobiorca. Mowa tu, o:

  • oprocentowaniu pożyczki, a więc o wysokości odsetek umownych, które należy zapłacić w związku z pożyczeniem pieniędzy; zgodnie z art. 359 Kodeksy Cywilnego, odsetki umowne pożyczki nie mogą być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli 10 proc.,
  • odsetkach karnych, czyli wysokości opłat związanych z opóźnieniem w spłacie zaciągniętego zobowiązania; zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego takie odsetki karne nie mogą być większe niż 14 proc. w stosunku rocznym,
  • kosztach poza odsetkowych, a więc opłatach niezwiązanych z odsetkami, czyli prowizją za udzielenie pożyczki, ubezpieczeniem, opłatą przygotowawczą, opłatą za obsługę, itp.; zgodnie z obowiązującym prawem limit kosztów poza odsetkowych w zakresie chwilówki online wynosi 25 proc. całkowitej kwoty kredytu oraz 30 proc. całkowitej wartości kredytu w ujęciu rocznym,
  • opłatach za opóźnienie w spłacie pożyczki, czyli wszystkie koszty z tym związane, wraz z odsetkami, które nie mogą być wyższe od kwoty odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Rolowanie umów, a limity ustawowe

Obecnie chwilówka internetowa jest ściśle regulowana przez polskie prawo. Wysokość wszystkich opłat jej dotyczących jest precyzyjnie ograniczona. Restrykcje w tej kwestii dotyczą również umów odnawiających zaciągniętą już pożyczkę, czyli tzw. rolowanie umów. Opłaty poza gotówkowe zostaną objęte ustawowym limitem, jeżeli w przeciągu 120 dni od wypłaty pierwszej pożyczki odroczymy spłatę. W sytuacji jednak, gdy przed zakończeniem spłaty zobowiązania w okresie 120 dni od otrzymania pieniędzy na konto podpisana zostanie nowa umowa o udzielenie pożyczki, wówczas limity będą obowiązywać na podstawie pierwszej pożyczki, natomiast wszystkie inne opłaty i prowizje z obu umów ulegną zsumowaniu.

Chwilówka przez internet jest już bezpieczna dla konsumenta

Ustawa z dnia 11 marca 2016 roku, nazywana potocznie „antylichwiarską” , dokładnie określa całkowite koszty pożyczki pozabankowej, chroniąc konsumentów przed nielegalnymi praktykami nakładania na pożyczkobiorców horrendalnych i niemożliwych do późniejszej spłaty wysokości odsetek. Klienci firm pozabankowych są więc chronieni przez polskie prawo, a szybkie pożyczki online są obecnie bezpiecznym produktem finansowym.