Firmy pożyczkowe to obecnie jedna z najsilniejszych konkurencji dla tradycyjnych banków komercyjnych w Polsce. Sektor pozabankowy ciągle ewoluuje i z roku na rok rozwija się coraz dynamiczniej. Szczególnie intensywnie rośnie rynek usług online w tym segmencie. Jest to oczywiście wynik licznych zmian, jakie zaszły w minionych latach – zarówno pod kątem prawnym, jak i w zakresie wzrastającej świadomości konsumentów. Jak zatem kształtuje się dziś rynek pożyczkowy w Polsce? Co powoduje, że coraz więcej osób decyduje się korzystać z usług firm pozabankowych?

Kluczowe zmiany na rynku pożyczkowym

Przełomowym rokiem dla sektora pozabankowego był bez wątpienia rok 2016. Wówczas to weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, potocznie zwana ustawą antylichwiarską. Nałożyła ona na firmy pożyczkowe działające w Polsce obowiązek minimalnego limitu wysokości kapitału zakładowego, co uniemożliwiło nieuczciwym osobom zbijanie kapitału poprzez udzielanie pożyczek bez pokrycia nieświadomym konsumentom. Usankcjonowano również wprowadzenie ograniczenia pozaodsetkowych kosztów pożyczek konsumenckich, co skutecznie zminimalizowało nielegalne praktyki lichwiarskie, polegające na nakładaniu na pożyczkobiorców niewyobrażalnie wysokich odsetek.

Tym samym rynek pożyczkowy w naszym kraju stał się zdecydowanie bezpieczniejszą przestrzenią, szczególnie dla tych osób, które w nagłej sytuacji pilnie potrzebują wsparcia finansowego. Właśnie takie przypadki były wykorzystywane przez firmy stosujące nieetyczne praktyki mające na celu uzyskanie jak największej ilości pieniędzy kosztem klientów znajdujących się w potrzebie.

Pożyczki online vs offline

Głównym motorem napędowym firm z sektora pozabankowego są przede wszystkim usługi oferowane drogą online. Po wprowadzeniu zmian ustawowych odnośnie oprocentowania zobowiązań krótkoterminowych oraz pożyczek ratalnych, internetowy kanał dystrybucyjny stał się jeszcze popularniejszy wśród polskich konsumentów i, według prognoz, będzie on systematycznie wypierał z rynku usługi pożyczkowe offline. Wykorzystanie najnowszych technologii telekomunikacyjnych daje firmom pożyczkowym przewagę konkurencyjną w sektorze niewielkich pożyczek krótkoterminowych, w którym najważniejsze są szybkość oraz komfort wnioskowania.

Jak w praktyce wygląda rynek pożyczkowy online? Aktualnie trudno jest znaleźć firmę pożyczkową, która nie oferowałaby swoich usług właśnie drogą internetową. W większości przypadków pożyczkobiorca musi jedynie złożyć stosowny wniosek wraz z dołączonymi dokumentami (przy czym ilość formalności jest nierzadko minimalna). Osobista wizyta w oddziale nie jest wymagana nawet w przypadku podpisywania umowy, a co więcej – nie brakuje ofert, dzięki którym pieniądze mogą znaleźć się na koncie niedługo po tym, jak wniosek został zaakceptowany. Zdarza się, że procedura zajmuje raptem kilkadziesiąt minut, co nie tylko zaoszczędza czas, ale pozwala też zdobyć potrzebną pomoc w trudnych sytuacjach.

Jak kontrolowany jest rynek pożyczkowy w Polsce?

Jak wynika z raportu „Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce”, całkowita wartość pożyczek w pierwszej połowie 2017 roku przekroczyła 3,8 mld zł. Zwiększyła się również w tym okresie liczba konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych i wynosiła ona ponad 1,67 mln osób, co oznacza średni wzrost na poziomie 7,1 proc. w porównaniu z innymi badanymi latami.

Dzięki zmianom przepisów w ustawie o kredycie konsumenckim powstała bardzo ważna z punktu widzenia zarówno klientów, jak i samych firm z sektora pozabankowego instytucja, nazwana Rejestrem Firm Pożyczkowych (RFP). Znajduje się ona pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, a zgłaszanie podmiotów działających na rynku polskim do Rejestru jest obowiązkowe. Powołanie do życia RFP dało klientom sektora pozabankowego wiarygodne i kompetentne narzędzie, dzięki któremu mogą oni sprawdzić rzetelność oraz kompetencje konkretnego pożyczkodawcy. Dla firm pożyczkowych jest to ogromna szansa na zbudowanie korzystnego wizerunku marki oraz wiarygodności w oczach klientów.

Bezpieczeństwo na rynku pożyczkowym

Firmy pożyczkowe działające na polskim rynku kładą coraz większy nacisk na monitorowanie wiarygodności oraz zdolności kredytowej osób starających się o pożyczkę konsumencką. Raport z sektora instytucji pożyczkowych podaje, że tylko w pierwszej połowie 2017 roku odrzucono ponad 76 proc. wniosków o udzielenie pożyczki krótkoterminowej. Z perspektywy potencjalnej osoby starającej się o pożyczkę taki odsetek negatywnych decyzji może być zniechęcający, jednak z drugiej strony jest to pewnego rodzaju ochrona konsumenta przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia wpisana w politykę odpowiedzialnego pożyczania.

Tym samym rynek pożyczkowy w Polsce nadal pozostaje środowiskiem, w którym z łatwością możemy otrzymać wsparcie finansowe, jednak nie oznacza to, że nie jesteśmy w żaden sposób weryfikowani jako pożyczkobiorcy. Dzięki temu zapobiega się podejmowaniu zbyt pochopnym decyzjom o zaciągnięciu kolejnego zadłużenia. Jednocześnie wciąż firmy pożyczkowe są miejscem, które może udzielić pomocy nawet wtedy, gdy nie mieliśmy szansy na dofinansowanie w banku.