Emigracja zarobkowa to obecnie bardzo powszechne zjawisko, również w Polsce. Wielu naszych rodaków pracuje poza granicami kraju, zarabiając o wiele lepiej niż w swojej ojczyźnie. Czy takie osoby mają szansę na otrzymanie pożyczki gotówkowej w Polsce?

Komplikacje przy dobrej zdolności kredytowej

Mogłoby się wydawać, że lepsze zarobki Polaków za granicą przekładają się na ich większą zdolność kredytową, a tym samym dają im możliwość zaciągnięcia bez żadnych problemów nawet bardzo pokaźnej pożyczki. O ile jeszcze jakiś czas temu polskie instytucje finansowe, w tym również firmy pożyczkowe, przychylnie odnosiły się do klientów mieszkających i zarabiających poza granicami kraju, o tyle obecnie sytuacja się nieco zmieniła.

Duże znaczenie ma tu wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) tzw. rekomendacja S, której głównym założeniem jest zasada, że kredyt ma być udzielony w walucie, w której pożyczkobiorca zarabia. Takie zapisy stały się niewątpliwie przeszkodą dla tych osób, które pracują i zarabiają w innym kraju, lecz swoją przyszłość nadal wiążą z Polską i często tu wracają. Dla nich procedury kredytowe czy też pożyczkowe znacznie się skomplikowały.

Kredyt pozabankowy i bankowy wyłącznie z zameldowaniem

Kredyt bankowy czy też pożyczka chwilówka w firmie pozabankowej wymaga od konsumenta posiadania stałego adresu zameldowania na terytorium RP. Najczęściej konsumenci pracujący za granicą posiadają takie zameldowanie, jednak ze względu na problemy logistyczne rzadko bywają pod wskazanym adresem. Nieraz może się zdarzyć tak, że firma pożyczkowa lub inna instytucja finansowa będą wymagały podpisania niezbędnych dokumentów dostarczonych przez kuriera. Niestety, w takiej sytuacji nie będzie to możliwe, ponieważ osoby uprawnionej do tego nie będzie na miejscu.

Kantory internetowe i dwa konta

W przypadku wnioskowania o pożyczkę walutową, konsument będzie musiał spłacać raty zobowiązania w złotówkach. Jednak i z tej sytuacji jest wyjście. Można na przykład skorzystać z powszechnie dostępnych kantorów internetowych, dzięki którym możliwe jest szybkie i łatwe wymienienie waluty bez konieczności odwiedzania tradycyjnego kantoru stacjonarnego. Aby skorzystać z takiej możliwości, konsument musi posiadać dwa konta bankowe, jedno walutowe, natomiast drugie złotówkowe, z którego będzie spłacać raty zaciągniętego w Polsce zobowiązania finansowego.

O ile wprowadzone przez KNF zapisy dla osób pracujących i zarabiających poza granicami Polski nieco komplikują im możliwość zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w ojczyźnie, o tyle nie jest to zupełnie niemożliwe. Duża trudność spotka na pewno osoby korzystające z usług banków komercyjnych, chyba że chodzi o kredyty walutowe. Natomiast w przypadku pożyczek konsumenckich, są one łatwiej dostępne, jednak warto wcześniej sprawdzić warunki takiej pożyczki w konkretnej firmie pożyczkowej.