Przewalutowanie kredytu to zmiana waluty, w jakiej spłacamy kredyt. Kiedy i czy w ogóle jest to opłacalne? Ile kosztuje przewalutowanie kredytu i na co zwracać uwagę, decydując się na taki krok?

Co to jest kredyt walutowy?

Kredyt walutowy to kredyt, który udzielany jest w innej walucie, niż ta, która obowiązuje w danym kraju. W Polsce najczęściej udziela się kredytów w euro lub frankach szwajcarskich.

Do niedawna jeszcze kredyt walutowy mógł zaciągnąć każdy, kto wykazywał zdolność kredytową. Sytuacja ta uległa zmianie i na dzień dzisiejszy z tego sposobu kredytowania mogą skorzystać jednie osoby, które wykazują dochód w walucie, w której chcą zaciągnąć kredyt.

Kredyt walutowy nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem walutowym. Oznacza to, że kredytobiorca może ponieść spore straty w wyniku zmian kursów walutowych. Wahania kursów walutowych mogą przynieść zarówno pogorszenie, jak i polepszenie sytuacji finansowej. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć sytuacji na rynku walutowym, stąd też kredytobiorca walutowy zawsze obarczony jest tym ryzykiem.

Na czym polega przewalutowanie kredytu?

Przewalutowanie kredytu często jest skutecznym sposobem na korzystniejsze warunki spłaty kredytu. Wiąże się ono przede wszystkim z kredytami hipotecznymi.

Przewalutowanie kredytu hipotecznego polega na restrukturyzacji, czyli zmianie sposobu rozliczania się z zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Jest to bardzo dobry sposób na ustalenie nowych, bardziej korzystnych warunków spłaty rat. Polega ono na zmianie waluty, w której spłacany jest kredyt i dedykowane jest osobom, które zaciągnęły kredyt w umacniającej się walucie. Dlaczego? Ponieważ mocniejsza waluta to wyższe stopy procentowe, a tym samym – oprocentowanie kredytu.

Przewalutowanie kredytu – czy warto?

Jeżeli posiadasz kredyt w obcej walucie, jego przewalutowanie spowoduje, że od tej chwili będziesz spłacał go w złotówkach. Nie zawsze jest to opłacalne. Na ten krok najlepiej zdecydować się w sytuacji, w której kurs waluty kredytu utrzymuje się na niskim poziomie, a polski złoty jest mocny.

Warto zastanowić się nad przewalutowaniem kredytu również wtedy, gdy analitycy prognozują, że waluta, w której spłacasz kredyt, będzie się umacniać lub w momencie, gdy zmienia się waluta, w której zarabiasz.

Zanim jednak zdecydujesz się na przewalutowanie kredytu hipotecznego, warto poznać wady i zalety takiego rozwiązania.

Przewalutowanie kredytu – zalety

Bez wątpienia, największą zaletą przewalutowania kredytu jest pewność stałej raty. Warto pamiętać także o:

 • spłacaniu reszty kredytu w złotówkach;
 • szansie na obniżenie marży kredytowej;
 • szansie na korzystniejsze oprocentowanie.

Przewalutowanie kredytu – wady

Przewalutowanie kredytu posiada także szereg wad, m.in.:

 • stosunkowo wysoka prowizja za przewalutowanie;
 • możliwość wyższej marży kredytu;
 • zagrożenie mniej korzystnym oprocentowaniem;
 • konieczność poniesienia kosztów związanych z wymianą walut.

Ile kosztuje przewalutowanie kredytu?

Koszt przewalutowania kredytu jest uzależniony od indywidualnej oferty banku, w którym posiadamy kredyt. Jakich kosztów możemy się spodziewać?
Przewalutowanie kredytu kosztuje niemało. Banki doliczają sobie przede wszystkim prowizję od przewalutowania, która wynosi od 0,5% do 1,5% wartości salda zadłużenia. Prowizję dolicza się co miesiąc do raty kredytu.

Należy również przygotować się na opłatę za aneks do umowy, która może wynieść od 100 do nawet 350 zł. Kolejną dodatkową opłatą jest spread walutowy, czyli różnica między kursem wypłaty, a spłaty kredytu.

Decydując się więc na przewalutowanie kredytu, należy wziąć pod uwagę wszystkie dodatkowe koszty, które mogą zadecydować o opłacalności tego rozwiązania.

Przewalutowanie kredytu a prawo polskie

Banki podlegają pewnym prawnym przepisom, które narzucają surowe ograniczenia osobom, które chcą przewalutować swój kredyt.

Przede wszystkim jest to rekomendacja „S”wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego, która pozwala na kredyty w obcej walucie tylko wtedy, gdy kredytobiorca udokumentuje, że w niej zarabia. Osoby, które zarabiają w złotówkach, nie mogą więc starać się o kredyt w innej walucie. Nie mogą także wnioskować o przewalutowanie kredytu, który zaciągnęły w złotówkach. Żeby ubiegać się o kredyt walutowy czy przewalutowanie kredytu należy udowodnić, że zarabiamy w danej walucie. W tym celu bank wymaga odpowiednich zaświadczeń przetłumaczonych na język polski.

Jak długo czeka się na przewalutowanie kredytu?

Samo złożenie wniosku o przewalutowanie kredytu jest dość szybką procedurą. W większości przypadków jednak bank będzie od nowa badał zdolność kredytową wnioskodawcy, co powoduje, że czekanie na decyzję może potrwać tyle samo, co przyznanie kredytu w ogóle.

Czas oczekiwania na przewalutowanie kredytu hipotecznego jest więc uzależnione od indywidualnych czynników i procedur banku.

Jak przewalutować kredyt w 3 krokach?

Procedura przewalutowania kredytu może przeciągnąć się w czasie. Jak jednak powinna ona wyglądać?

 1. Złożenie wniosku. Aby ubiegać się o przewalutowanie kredytu, należy złożyć w banku odpowiedni wniosek. Wzór takiego wniosku jest indywidualny dla każdego banku. Na tym etapie najistotniejszy może okazać się dzień złożenia wniosku, bowiem niektóre banki obliczają kurs przewalutowania zgodny z dniem, w którym został on złożony.
 2. Oczekiwanie na decyzję. W przypadku, gdy rata kredytu po przewalutowaniu okaże się wyższa, bank będzie badał zdolność finansową od nowa, aby upewnić się, że kredytobiorca będzie w stanie spłacać zadłużenie na nowych warunkach.
 3. Podpisanie aneksu do umowy. Podpisanie aneksu do umowy i uiszczenie odpowiedniej opłaty spowoduje, że kredytobiorcę będą obowiązywać nowe warunki spłaty kredytu.

Przewalutowanie kredytu – wniosek

Choć każdy bank posiada swój indywidualny wzór wniosku o przewalutowanie kredytu, to składając go, konieczne będzie podanie:

 • danych osobowych,
 • numeru PESEL,
 • numeru umowy kredytowej oraz daty jej zawarcia,
 • waluty, w której został zaciągnięty kredyt,
 • waluty, w której chcesz spłacać zadłużenie,
 • zaświadczenie o walucie, w której otrzymujesz wynagrodzenie (przetłumaczone na język polski).

Kredyt we frankach szwajcarskich – przewalutowanie

Przewalutowanie kredytów frankowych to temat wciąż aktualny i kontrowersyjny. Kiedy opłaca się przewalutować kredyt we frankach? Przede wszystkim wtedy, gdy wartość franka względem złotówki spada i przewiduje się wzrost kursu tej waluty.

W przypadku kredytu we frankach szwajcarskich najbardziej kłopotliwe jest ustalenie kursu, po jakim nastąpi przewalutowanie. Dokonanie tego po kursie franka z dnia podpisania umowy kredytowej godzi w interesy banków, a więc zwykle jest niemożliwe.

Pojawiło się jednak orzeczenie sądu, które uznaje przewalutowanie po stawkach LIBOR za słuszne. Ponadto banki oferują frankowiczom szereg rozwiązań, które mają ułatwić proces przewalutowania kredytu hipotecznego.

W przypadku frankowiczów przewalutowanie kredytu nie jest jednak jedynym rozwiązaniem. Istnieje także możliwość tzw. „odfrankowienia umowy kredytowej”. Polega ono na uznanie umowy kredytowej za nie ważną z powodu niedozwolonych sposobów przeliczania rat. W takiej sytuacji kredytobiorca zobowiązany jest spłacać resztę zadłużenia kredytowego w złotówkach, jednak z takim samym oprocentowaniem, z jakim zostało ono zaciągnięte we frankach szwajcarskich.

Kredyt w euro i funtach – przewalutowanie

W przypadku kredytu zaciągniętego w euro, sytuacja jest dużo prostsza i nie wzbudza tak wielu kontrowersji. Przed podjęciem decyzji o przewalutowaniu kredytu w euro warto wziąć pod uwagę prowizję banku, aktualną różnicę kursów między walutami oraz prognozy analityków. Tak samo sytuacja prezentuje się w przypadku kredytów w funtach.

Określenie tego, czy są to działania opłacalne zależą od wielu, także indywidualnych, czynników. Bez wątpienia jednak przewalutowanie kredytów zaciągniętych w euro czy funtach będzie mniej problematyczne niż tych, zaciągniętych we frankach szwajcarskich.