Szukasz informacji o firmie pożyczkowej? Dzięki Rejestrowi Instytucji Pożyczkowych od KNF możesz sprawdzić czy dana firma spełnia warunki konieczne do udzielania pożyczek! Zobacz na czym polega rejestr, jak go sprawdzić i jakie wymagania muszą spełnić instytucje pożyczkowe.

Co to jest Rejestr Instytucji Pożyczkowych od KNF?

Rejestr Instytucji Pożyczkowych to oficjalna lista pozabankowych instytucji pożyczkowych. Lista jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, czyli urzędu odpowiedzialnego za nadzór nad wszelkimi instytucjami finansowymi. Dzięki niej można sprawdzić wiarygodność firmy pożyczkowej.

W rejestrze można znaleźć wszystkie legalnie działające w Polsce instytucje pożyczkowe. Obecnie na liście znajduje się ponad 500 podmiotów pozabankowych uprawnionych do udzielania pożyczek.

Rejestr istnieje na mocy ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku. Szczegółowe zasady rejestracji są opisane w artykułach 59aa. – 59ae.. W rejestrze znajdują się informacje o :

  • nazwie firmy
  • adresie jej siedzimy
  • numerze w rejestrze przedsiębiorców
  • NIP

Czy KNF nadzoruje firmy pożyczkowe?

KNF zastrzega, że nie prowadzi nadzoru nad firmami pożyczkowymi. Urząd nie ma uprawnień do żądania od pożyczkodawców informacji i wyjaśnień oraz kontrolowania ich działalności. Sam wpis nie oznacza zatem, że KNF gwarantuje zgodność działalności danej firmy z ustawą o kredycie konsumenckim.

Ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego wypada nam zgodzić się jedynie częściowo. Sam fakt istnienia publicznego rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez KNF świadczy o jakiejś formie nadzoru (w sensie słownikowym, nie prawnym), choć jest to zdecydowanie dużo bardziej ograniczona kontrola od np. nadzoru bankowego. KNF stara się po prostu uniknąć wszelkich konsekwencji związanych z potencjalnym istnieniem nieuczciwych pożyczkodawców, do nadzorowania których nie ma ani narzędzi ani środków.

W razie naruszania zbiorowych interesów konsumenta przez firmę pożyczkową zamiast do KNF należy zwrócić się raczej do Rzecznika Konsumentów.

Jakie warunki muszą spełnić legalnie działające firmy pożyczkowe?

By móc znaleźć się w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, czyli legalnie rozpocząć działalność pożyczkową na terenie RP firma musi spełnić pewne wymagania wstępne. Są to:

  • Instytucja pożyczkowa musi być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.
  • Kapitał zakładowy to co najmniej 200 000 zł i musi być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym.
  • Członkami zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i prokurentami instytucji pożyczkowej mogą zostać jedynie osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa gospodarcze lub skarbowe.

W przypadku gdy firma przestanie spełniać powyższe wymagania, KNF ma obowiązek bezzwłocznie usunąć podmiot z rejestru. Po rozpoczęciu działalności instytucje pożyczkowe muszą stosować się do wielu innych przepisów, m.in. RODO, kodeksu cywilnego czy wspominanej ustawy o kredycie konsumenckim i szeregu innych aktów prawnych. Pomimo tego wciąż są to podmioty znacznie słabiej regulowane od banków, co ma swoje wady i zalety. Brak wpisu do rejestru lub naruszenie warunków działalności instytucji pożyczkowych jest zagrożone sankcją grzywny w wysokości 500 tys. złotych oraz pozbawienia wolności do lat 2.

Oprócz Rejestru Instytucji Pożyczkowych istnieje jeszcze Rejestr Pośredników Kredytowych, czyli podmiotów, które zajmują się sprzedażą pożyczek, ale nie ich udzielaniem. Pośrednicy również nie mogą być skazani za przestępstwa gospodarcze lub skarbowe, nie dotyczą ich natomiast pozostałe ograniczenia. Rejestr Pośredników na stronie KNF jest prowadzony wspólnie z rejestrem firm pożyczkowych.

Pożyczkodawcy prywatni oraz pośrednicy pożyczkodawców prywatnych nie muszą spełniać żadnego z wymienionych warunków. Ich działalność jest regulowania wyłącznie przez kodeks cywilny.

Jak można sprawdzić Rejestr Instytucji Pożyczkowych?

Sprawdzenie Rejestru Instytucji Pożyczkowych przez internet jest bardzo proste. Wystarczy wyszukać rejestr w wyszukiwarce, lub:

  1. wejść na stronę główną knf.gov.pl
  2. wybrać podmioty → instytucje pożyczkowe
  3. na dole strony kliknąć Rejestr Instytucji Pożyczkowych

Następnie możemy pobrać cały rejestr w formie PDF (po wyborze opcji pokaż X pozycji), wyszukać konkretną firmę po nazwie (kliknij pokaż), albo wybrać listę pośredników kredytowych i hipotecznych.