Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), mając na celu dobro i bezpieczeństwo polskich klientów korzystających z usług firm pożyczkowych, postanowiła stworzyć specjalny Rejestr Instytucji Pożyczkowych. Rozwiązanie to zapewnia wszystkim konsumentom obecnym na rynku finansowym wiarygodne źródło informacji na temat działających w Polsce pożyczkodawców, których specjalnością są tzw. chwilówki, czyli szybkie pożyczki udzielane przez internet.

Problemy branży finansowej

Polski rynek usług finansowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków finansowych Europy. Oprócz sporej liczby banków działających w naszym kraju od wielu lat, ostatnio coraz większą popularnością cieszą się firmy pożyczkowe, czyli przedsiębiorstwa specjalizujące się w udzielaniu krótkoterminowych kredytów konsumenckich za pośrednictwem internetu lub telefonu.

Szybki wzrost liczby tychże firm oznacza nie tylko korzystną dla klienta konkurencję, ale też niekorzystne praktyki związane z działalnością podmiotów, które nie posiadają żadnych podstaw do prowadzenia tego typu działalności. Podmioty, reklamujące się jako firmy udzielające tzw. szybkich chwilówek online, nie przestrzegają zasad, ani przepisów prawa. Ich obecność na rynku skutkuje nie tylko wieloma skargami ze strony konsumentów, ale i utratą wizerunku przez całą branżę pożyczkową.

Rejestr Instytucji Pożyczkowych

Aby rozwiązać problem tego typu podmiotów, Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o utworzeniu Rejestru Instytucji Pożyczkowych działających na terenie Polski. Rejestr ten zawiera spis działających legalnie firm pożyczkowych, spełniających wszystkie wymogi prawne i postępujących zgodnie z zasadami odpowiedzialnego pożyczania. Dzięki Rejestrowi, każdy konsument zastanawiający się nad wyborem pożyczkodawcy może upewnić się, że firma, którą wybrał, jest firmą sprawdzoną i pewną.

Obecnie, po aktualizacji z 17 wrześnie 2018 roku, Rejestr tworzy 408 podmiotów, w tym firma Polcredit – właściciel strony ŁatwyKredyt.pl.