Żadne polskie prawo nie zabrania udzielania obcokrajowcom pożyczek. Pomimo tego firmy pożyczkowe rzadko korzystają z takiej możliwości i osobie z zagranicy łatwiej będzie otrzymać pożyczkę w banku. Zobacz dlaczego tak jest i w jaki sposób obcokrajowiec może dostać pożyczkę w Polsce.

Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, by otrzymać pożyczkę w Polsce?

Pożyczkę lub kredyt w Polsce na pewno otrzyma każdy obcokrajowiec, który uzyskał już polskie obywatelstwo. W tym momencie taka osoba staje się Polakiem i dla pożyczkodawcy nie ma żadnej różnicy, czy urodziła się w Polsce czy też nie. Konieczne do spełnienia będą standardowe warunki, czyli:

  • posiadanie dowodu osobistego,
  • wiek co najmniej 18 lat,
  • stały adres zamieszkania na terenie Polski,
  • brak poważnych zadłużeń,
  • rachunek w polskim banku,
  • dochody ze stałego źródła w złotówkach.

Natomiast osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa muszą spełnić dodatkowe wymagania. Szczegółowe warunki mogą różnić się w zależności od konkretnego pożyczkodawcy, ale zazwyczaj wymagane są:

  • adres zameldowania na terenie RP,
  • nadany numer PESEL,
  • karta stałego pobytu lub równoważny dokument,
  • paszport.

Przede wszystkim kluczowe jest, aby centrum życia obcokrajowca znajdowało się w Polsce. Łatwo to ocenić przez miejsce, w którym uiszczany jest podatek dochodowy.

Zagraniczna historia kredytowa

Problemem dla kredytodawcy może być brak jakiejkolwiek historii kredytowej w tzw. bazach dłużników takich jak BIK. Nie dotyczy on jednak m.in. obywateli Ukrainy. Polski BIK podpisał umowy o wymianie informacji ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami, czyli International Bureau of Credit Histories (IBCH), oraz Ukrainian Bureau of Credit Histories (UBCH). Sprawdzenie historii w zagranicznym Biurze może zająć nieco więcej czasu niż w polskim biurze. Może więc okazać się, że pożyczki nie dostaniemy od razu.

Podobne umowy BIK podpisał m.in. z niemieckim biurem SCHUFA, brytyjskim EQUIFAX, czy włoskim CRIF. W ich przypadku częściej są jednak badani obywatele polski za granicą, niż odwrotnie.

Pożyczka dla obcokrajowca w praktyce

Niestety, zdecydowana większość pozabankowych firm pożyczkowych jako wymóg konieczny do przyznania chwilówki stawia konieczność posiadania polskiego obywatelstwa. Nie jest to przejaw dyskryminacji – pożyczkodawcy online starają się maksymalnie zautomatyzować i uprościć cały proces pożyczkowy.

Konieczność rozpoczęcia obsługi paszportów czy kart stałego pobytu wiązałaby się ze znacznym skomplikowaniem całego procesu. Łatwiej i taniej jest po prostu całkowicie odmówić udzielania pożyczek gotówkowych obcokrajowcom. Podobnie jest z osobami uzyskujacymi dochody w walucie innej niż PLN. Polskie prawo stanowi, że pożyczki należy udzielać osobom prywatnym jedynie w walucie, w której zarabiają pieniądze. Konieczność obsługi walut obcych znacznie obciążyłaby małe firmy finansowe.

Kredyt dla obcokrajowca?

Sprawa inaczej ma się w bankach. Niektóre z nich dostosowały się do sytuacji, w której w Polsce przebywa dużo Ukraińców i prowadzą zarówno pełną obsługę w języku ukraińskim, jak i udzielają im kredytów gotówkowych. Takie usługi można jednak odnaleźć jedynie w największych instytucjach finansowych. Kredyt w złotówkach jest znacznie bardziej atrakcyjny finansowo od tego w hrywnach, gdyż w Polsce obowiązują znacznie niższe stopy procentowe. Na Ukrainie stopy wynoszą 6,5 proc., podczas gdy w Polsce to zaledwie 0,1 proc., co ma bezpośrednie przełożenie na koszt pożyczania pieniędzy. Pomimo tego wciąż finansowanie dla obcokrajowca będzie nieco droższe niż dla obywatela Polski. Obce obywatelstwo zostanie potraktowanie jako ryzyko kredytowe i może zwiększyć całkowity koszt kredytu.

Podobna zależność występuje również w przypadku Polaków zaciągających kredyty za zachodnią granicą. Finansowanie jest jeszcze tańsze i bardziej dostępne w krajach o zerowej lub ujemnej stopie procentowej, a więc strefie Euro, Szwajcarii czy Danii

Dodatkowe wymagania przy kredytach hipotecznych

Szczególne wymagania dotyczą kredytów hipotecznych dla obcokrajowców. Należy oczywiście spełnić wszystkie wymagania takie jak przy kredycie gotówkowym czy chwilówce dla obcokrajowców, chociaż jeśli kredyt będzie zaciągnięty np. w walucie EUR, to można mieć również zagraniczne zarobki.

Oprócz tego, do nabycia nieruchomości przez osoby spoza EOG (a więc np. do zakupu mieszkania przez Ukraińca) konieczne jest zezwolenie MInistra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenie można uzyskać po udowodnieniu swoich związków z Polską. Najlepszym sposobem na udowodnienie tego faktu jest posiadanie polskiego pochodzenia lub małżonka z polskim obywatelstwem. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli m.in. kupowany jest samodzielny lokal mieszkalny, albo nabywca mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od daty uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

Zezwolenie jest jednak bezwzględnie wymagane w przypadku nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni większej niż 1 ha.