Wejście w życie ustawy antylichwiarskiej nałożyło na firmy pozabankowe pewne ograniczenia, które mają chronić interesy klientów. Przede wszystkim chodzi tu o zniesienie wysokich prowizji za przedłużenie terminu spłaty chwilówki i ograniczenie ich do minimum tak, aby nie wpędzać klientów w spiralę zadłużenia. Pożyczkobiorcy, którzy mają jednak problemy z terminową spłatą, mogą skorzystać z usługi refinansowania pożyczki. Czy jest to zgodne z prawem i na czym polega?

Refinansowanie pożyczki – co to jest?

W życiu zdarzają się różne sytuacje i nawet rozsądne gospodarowanie budżetem domowym może sprawić, że pojawią się problemy finansowe. Trudno wówczas terminowo wywiązać się z zadłużenia, dlatego niektóre firmy działające w sektorze pozabankowym dają możliwość refinansowania pożyczki, aby uniknąć przykrych konsekwencji niewywiązania się z umowy. Refinansowanie pożyczki to nic innego, jak zaciągnięcie kolejnej pożyczki w innej firmie w celu pokrycia wcześniejszego długu.

W praktyce oznacza to tyle, że w przypadku wystąpienia problemów ze spłatą, należy skontaktować się ze swoim pożyczkodawcą. Ten, zaproponuje opcję refinansowania pożyczki, udzielając jednocześnie kontaktu do zaprzyjaźnionej firmy, z którą współpracuje. Udzielona w ten sposób chwilówka online w całości przeznaczona jest na spłatę zadłużenia, a wierzycielem należności staje się nowy pożyczkodawca. W ten sposób można uniknąć konsekwencji niespłacenia pożyczki w terminie i spłacić ją na nowych warunkach.

Jak uzyskać refinansowanie pożyczki?

Pierwszym krokiem w celu uzyskania refinansowania pożyczki jest zgłoszenie pożyczkodawcy wystąpienia problemu z płynną spłatą długu, przed upływem ostatecznego terminu płatności. Jednym z rozwiązań w takiej sytuacji jest możliwość refinansowania pożyczki. Próbę uzyskania pożyczki na spłatę długu można podjąć kontaktując się z biurem obsługi klienta lub odpowiednio wypełniając wniosek o pożyczkę. Logując się na profil klienta w firmach pożyczkowych oferujących ten typ pomocy w spłacie kredytu, wszelkie informację na temat refinansowania znajdziemy w odpowiedniej zakładce.

Różnice między refinansowaniem a prolongatą pożyczki

Wiele osób błędnie używa pojęć przedłużenia terminu spłaty i refinansowania pożyczki, które mimo że mają pomóc w spłacie pożyczki, to znacznie się od siebie różnią. Przede wszystkim przedłużenie pożyczki polega na przesunięciu terminu spłaty o kolejny okres. O tę usługę wnioskuje się jeszcze przed nastąpieniem ostatecznego terminu spłaty bezpośrednio u pożyczkodawcy, u którego posiadamy dług. Aktualnie jest ona oferowana przez nieliczne firmy pożyczkowe lub jest mocno ograniczona, gdyż nie przynosi im praktycznie żadnego zysku.

W przypadku potrzeby skorzystania z refinansowania pożyczki prośbę składamy również u pożyczkodawcy. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek zaznaczając opcję refinansowania i poczekać na kontakt zwrotny. Dalsza część działań pozostaje w rękach pożyczkodawcy, który w naszym imieniu złoży wniosek w firmie, z którą współpracuje. Dzięki temu, nasze aktualne zadłużenie zostanie spłacone, a my zostaniemy dłużnikami firmy spłacającej dług, tym samym zyskując czas na terminową spłatę chwilówki.

Główne różnice pomiędzy tymi dwoma różnymi formami pomocy w spłacie pożyczek wyglądają następująco:

Refinansowanie pożyczki Przedłużenie terminu spłaty pożyczki
Jak przebieg proces uzyskania pomocy Usługa oferowana przez firmę pożyczkową współpracującą z pożyczkodawcą, u którego posiadamy dług Usługa oferowana przez firmę, w której wzięliśmy pożyczkę
Koszty Koszty podjęcia ograniczają się do tych związanych z podjęciem nowej pożyczki Kara za opóźnienie w spłacie, prowizja za udzielenie prolongaty, koszty związane z wydłużeniem terminu spłaty
Wpis do BIK Brak negatywnego wpisu w BIK Informacja o przedłużeniu pożyczki przekazana do BIK
Efekt skorzystania z usługi Natychmiastowa spłata aktualnego długu Wpis do KRD

Ustawa antylichwiarska a koszty przedłużania terminu spłaty pożyczki

Nowelizacja prawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych wprowadziła ograniczenia dotyczące maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Od dnia wejścia nowej ustawy antylichwiarskiej w życie – 11 marca 2016 r. – koszty pozaodsetkowe pożyczki nie mogą przekraczać 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. tej kwoty w stosunku rocznym.

W związku z zaostrzeniem prawa wiele firm pożyczkowych zrezygnowało z usługi prolongaty pożyczek, które stało się dla nich po prostu nieopłacalne i zostały zastąpione funckją refinansowania pożyczek. Usługa ta jest w zgodna z prawem i w pełni legalna.

Refinansowanie chwilówek – wady i zalety

Wprowadzenie usługi refinansowania pożyczek ma tak naprawdę stanowić ułatwienie dla klientów. Firmy pozabankowe starają się elastycznie podchodzić do swoich pożyczkobiorców, dlatego oferują możliwość refinansowania lub przedłużenia terminu spłaty. Pozwala to uniknąć wysyłania płatnych monitów, naliczania dodatkowych odsetek, a także rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo refinansowanie chwilówki nie wymaga spełnienia wielu formalności, gdyż pożyczkodawcy sami kierują do właściwej firmy i pomagają w przejściu całego procesu.

Do wad takiego rozwiązania należy przede wszystkim zaliczyć dodatkowe koszty związane ze spłatą kolejnej pożyczki. W wielu przypadkach może to być pierwszym krokiem do wpadnięcia w spiralę zadłużenia, z której bardzo ciężko wyjść. Pomocne może okazać się ubieganie o zwrot za refinansowanie chwilówek, jednak dotyczy on tylko ściśle określonych sytuacji.

Zwrot za przedłużenie chwilówki

Dzięki wejściu w życie ustawy antylichwiarskiej, wielu osobom udało się wyjść ze spirali zadłużenia. Zniesienie wysokich opłat związanych z przedłużaniem pożyczek umożliwiło pożyczkobiorcom ubieganie się o zwrot za refinansowanie chwilówek. W przypadku, gdy refinansowanie przebiegło niezgodnie z obowiązującym prawem i została naliczona zbyt wysoka prowizja, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów. Sądy zostały zalane tego typu sprawami i wiele z nich zostało zakończonych z pozytywnym skutkiem dla dłużnika.

Konieczność regulowania comiesięcznych opłat z tytułu przedłużenia chwilówki powodowało, że po kilku miesiącach całe zadłużenie zostało pokryte w całości, a mimo to pożyczkobiorca musiał w dalszym ciągu spłacać prowizje. Sądy umorzyły więc konieczność kolejnych wpłat oraz ustanowiły zwroty z chwilówek, które zostały bezprawnie naliczane przez pożyczkodawców. Wiele z firm pożyczkowych zgadzało się na realizację zwrotu “bezprawnych kosztów” pożyczki bez konieczności postępowania sądowego.

Pismo o zwrot pieniędzy za refinansowanie

Sprawa przed sądem jest ostatecznością, gdyż wielu pożyczkodawców bez problemu dokonuje zwrotu chwilówek. Wystarczy wystosować pismo o zwrot refinansowania, które jest podstawą do dociekania swoich praw. Pismo takie powinno spełniać warunki formalne, takie jak:

  • dane wnioskodawcy,
  • dane firmy pożyczkowej,
  • wzmiankę o reklamacji dotyczącej zwrotu refinansowania pożyczki,
  • szczegółowo wyliczone koszty,
  • oznaczenie terminu zawarcia umowy o refinansowanie,
  • numer konta bankowego do wpłaty zwrotu chwilówki,
  • uzasadnienie pozwalające na pozytywne rozpatrzenie sprawy,
  • informację o podjęciu kolejnych kroków, gdyby pismo zostało rozpatrzone negatywnie,
  • podpis.

Uzasadnienie jest ważną częścią pisma o zwrot refinansowania. Należy w nim zawrzeć wszystkie szczegółowe informacje, które mają poświadczać zasadność wniosku. Warto wspomnieć, że pobieranie dodatkowych prowizji jest praktyką godzącą w prawa konsumenta i prowadzi bezpośrednio do wpadnięcia w spiralę zadłużenia oraz powoduje dysproporcje w kosztach między pierwotną umową, a tą po przedłużeniu terminu spłaty. Wielokrotne przedłużanie chwilówek generuje wysokie koszty, które trudno jest spłacić.

Jak uniknąć problemów ze spłatą pożyczek?

Sektor pozabankowy cieszy się dużą różnorodnością produktów finansowania. Łatwo można znaleźć oferty szczególnie korzystne, jednak nie zachowując odpowiednich zasad bezpiecznego pożyczania równie łatwo jest wpaść w dodatkowe koszty. Przed złożeniem wniosku o pożyczkę warto przeanalizować dokładnie jej parametry oraz sprawdzić w umowie, czy pożyczkodawca daje możliwość refinansowania pożyczki lub przedłużenia spłaty na dobrych warunkach. W razie konieczności pozwoli to wydłużyć czas spłaty długu i uniknąć kar za nieterminowe wywiązanie się z zadłużenia.

Refinansowanie chwilówek to usługa, która powinna być wykorzystana w szczególnych okolicznościach, a nie jako sposób na odwlekanie terminu spłaty. Z największym niebezpieczeństwem wiąże się wielokrotne przedłużanie chwilówek, co generuje wysokie koszty dodatkowe, utrudniające sprawną spłatę zobowiązania.