Wejście w życie ustawy antylichwiarskiej nałożyło na firmy pozabankowe pewne ograniczenia, które mają chronić interesy klientów. Przede wszystkim chodzi tu o zniesienie wysokich prowizji za przedłużenie terminu spłaty chwilówki i ograniczenie ich do minimum tak, aby nie wpędzać klientów w spiralę zadłużenia. Pożyczkobiorcy, którzy mają jednak problemy z terminową spłatą, mogą skorzystać z usługi refinansowania pożyczki. Czy jest to zgodne z prawem i na czym polega?

Refinansowanie pożyczki – co to jest?

W życiu zdarzają się różne sytuacje i nawet rozsądne gospodarowanie budżetem domowym może sprawić, że pojawią się problemy finansowe. Trudno wówczas terminowo wywiązać się z zadłużenia, dlatego firmy działające w sektorze pozabankowym dają możliwość refinansowania pożyczki, aby uniknąć przykrych konsekwencji niewywiązania się z umowy. Refinansowanie pożyczki to nic innego, jak zaciągnięcie kolejnego zadłużenia w innej firmie, aby pokryć wcześniejszy dług. W praktyce oznacza to tyle, że w przypadku wystąpienia problemów ze spłatą, należy skontaktować się ze swoim pożyczkodawcą. Ten, zaproponuje opcję refinansowania pożyczki, udzielając jednocześnie kontaktu do zaprzyjaźnionej firmy, z którą współpracuje. Udzielona w ten sposób pożyczka w całości przeznaczona jest na spłatę zadłużenia, a wierzycielem należności staje się nowy pożyczkodawca. W ten sposób można uniknąć konsekwencji za brak spłaty w terminie oraz przedłużyć okres kredytowania o kolejny miesiąc.

Refinansowanie a przedłużanie

Wiele osób błędnie używa tych pojęć, gdyż mimo że mają pomóc w spłacie pożyczki, to znacznie się od siebie różnią. Przede wszystkim przedłużanie pożyczki polega na przesunięciu terminu spłaty o kolejny okres. Wiąże się z tym wiele kontrowersji, gdyż ustawa antylichwiarska ograniczyła nieco tą usługę. Chodzi o wysokie koszty prowizji pobierane przez firmy, w zamian za możliwość przesunięcia terminu spłaty. Obecnie opłaty są ograniczone do minimum, dlatego wielu pożyczkodawców przestało oferować tą możliwość, gdyż jest to dla nich nieopłacalne. W zamian za to wprowadzili usługę refinansowania pożyczek, która jest całkowicie zgodna z prawem i ułatwia spłatę zadłużenia. Najważniejszą różnicą jest to, że refinansowanie udzielane jest przez kolejną firmę pozabankową, natomiast przedłużenia dokonuje pożyczkodawca, który udzielił chwilówki.

Zwrot za przedłużenie chwilówki

Dzięki wejściu w życie ustawy antylichwiarskiej, wielu osobom udało się wyjść ze spirali zadłużenia. Zniesienie wysokich opłat związanych z przedłużaniem pożyczek umożliwiło pożyczkobiorcom ubieganie się o zwrot za refinansowanie chwilówek. Sądy zostały zalane tego typu sprawami i wiele z nich zostało zakończonych z pozytywnym skutkiem dla dłużnika. Konieczność regulowania comiesięcznych opłat z tytułu przedłużenia chwilówki powodowało, że po kilku miesiącach całe zadłużenie zostało pokryte w całości, a mimo to pożyczkobiorca musiał w dalszym ciągu spłacać prowizje. Sądy więc umarzały konieczność kolejnych wpłat oraz ustanawiały zwroty z chwilówek, które zostały bezprawnie naliczane przez pożyczkodawców.

Pismo o zwrot refinansowania

Sprawa przed sądem jest ostatecznością, gdyż wielu pożyczkodawców bez problemu dokonuje zwrotu chwilówek. Wystarczy wystosować pismo o zwrot refinansowania, które jest podstawą do dociekania swoich praw. Pismo takie powinno spełniać warunki formalne, takie jak:

  • dane wnioskodawcy,
  • dane firmy pożyczkowej,
  • wzmiankę o reklamacji dotyczącej zwrotu refinansowania pożyczki,
  • szczegółowo wyliczone koszty,
  • oznaczenie terminu zawarcia umowy o refinansowanie,
  • numer konta bankowego do wpłaty zwrotu chwilówki,
  • uzasadnienie pozwalające na pozytywne rozpatrzenie sprawy,
  • informację o podjęciu kolejnych kroków, gdyby pismo zostało rozpatrzone negatywnie,
  • podpis.

Uzasadnienie jest ważną częścią pisma o zwrot refinansowania. Należy w nim zawrzeć wszystkie szczegółowe informacje, które mają poświadczać zasadność wniosku. Warto wspomnieć, że pobieranie dodatkowych prowizji jest praktyką godzącą w prawa konsumenta i prowadzi bezpośrednio do wpadnięcia w spiralę zadłużenia oraz powoduje dysproporcje w kosztach między pierwotną umową, a tą zawartą w ramach refinansowania. Wielokrotne przedłużanie chwilówek generuje wysokie koszty, które trudno jest spłacić. Refinansowanie chwilówki powinno więc być ostatecznością, aby uniknąć wysokich opłat dodatkowych i prowizji.

Refinansowanie chwilówek – wady i zalety

Wprowadzenie usługi refinansowania pożyczek ma tak naprawdę stanowić ułatwienie dla klientów. Firmy pozabankowe starają się elastycznie podchodzić do swoich pożyczkobiorców, dlatego oferują możliwość refinansowania lub przedłużenia terminu spłaty. Pozwala to uniknąć wysyłania płatnych monitów, naliczania dodatkowych odsetek, a także rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo refinansowanie chwilówki nie wymaga spełnienia wielu formalności, gdyż pożyczkodawcy sami kierują do właściwej firmy i pomagają w przejściu całego procesu. Wśród wad takiego rozwiązania można przede wszystkim wymienić dodatkowe koszty związanie ze spłatą kolejnej pożyczki. W wielu przypadkach może to być pierwszym krokiem do wpadnięcia w spiralę zadłużenia, z której bardzo ciężko wyjść. Pomocne może okazać się ubieganie o zwrot za refinansowanie chwilówek, jednak dotyczy on tylko ściśle określonych sytuacji.

Jak uniknąć problemów ze spłatą chwilówki?

Sektor pozabankowy cieszy się dużą różnorodnością, dlatego można znaleźć wiele ofert, które są szczególnie korzystne. Przed złożeniem wniosku o pożyczkę warto przeanalizować dokładnie jej parametry oraz sprawdzić w umowie, czy pożyczkodawca daje możliwość refinansowania pożyczki lub przedłużenia spłaty. W razie konieczności pozwoli to uniknąć kar za nieterminowe wywiązanie się z zadłużenia i wydłużyć czas spłaty długu. Refinansowanie chwilówek to usługa, która powinna być wykorzystana w szczególnych okolicznościach, a nie jako sposób na odwlekanie terminu spłaty. Z największym niebezpieczeństwem wiąże się wielokrotne przedłużanie chwilówek, co generuje wysokie koszty dodatkowe, uniemożliwiające spłatę zobowiązania.