W chwili, kiedy potrzebujemy dofinansowania, mamy przede wszystkim dwie opcje: skorzystanie z oferty banku lub wybranej firmy pożyczkowej. W przypadku dużych kwot najczęściej rozważane są dwa warianty – kredyt gotówkowy oraz pożyczka długoterminowa. Zanim jednak zdecydujemy się na złożenie wniosku, warto rozważyć wszystkie kwestie i poznać podstawowe informacje na temat różnych produktów dostępnych w ramach sektora finansowego/

Kredyt a pożyczka – różnice

Terminu kredyt oraz pożyczka używa się naprzemiennie, nie dywersyfikując terminów zgodnie z ich prawdziwym przeznaczeniem. Podobieństwo jest niezaprzeczalne – w obu istotną kwestią jest uzyskanie pieniędzy jednej strony od drugiej. Pożyczać mogą zarówno instytucje, osoby prawne, jak i osoby fizyczne.

Skoro oba terminy odnoszą się do pożyczania pieniędzy przez różnorodne podmioty, gdzie tkwi różnica? Pożyczka to forma zapożyczenia się u drugiej strony, w której kwestie prawne związane z tym procesem są opisane w kodeksie cywilnym, art. 720 par. 1. Mówi on o tym, że pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść określoną sumę pieniędzy lub rzeczy na pożyczkobiorcę, który z kolei zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy w niezmienionej formie.

Pożyczki mogą być udzielane zarówno przez instytucje, jak i osoby fizyczne. Ważne natomiast jest, aby w umowie pożyczki umieścić informację o tym, czy pożyczka udzielana jest odpłatnie czy bezpłatnie. To, co istotne, to fakt, że pożyczka może być zawierana również w formie ustnej, jeśli nie przekracza 500 zł.

Kredyt natomiast jest formą mocniej sformalizowaną, regulowaną przez prawo bankowe. Kredytów mogą udzielać jedynie banki oraz SKOKI, pożyczek wszystkie podmioty, a jedynym warunkiem jest bycie właścicielem pożyczanych pieniędzy przez pożyczkodawcę. Co więcej, w przypadku kredytu termin spłaty jest ściśle określony, w przypadku pożyczki – termin spłaty może być określony, ale nie jest to wymóg konieczny. Na tym jednak nie koniec różnic. W przypadku kredytu kapitał oddawany jest do czasowej dyspozycji, w przypadku pożyczki pożyczkobiorca staje się właścicielem pożyczanych pieniędzy.

Jeśli wiesz już, jaka jest zależność kredyt a pożyczka, różnice te pozwolą Ci lepiej dopasować dany produkt do swoich potrzeb.

Kredyt pozabankowy oraz pożyczka pozabankowa

Nie od dziś wiadomo jednak, że mimo iż niektóre terminy oznaczają w pewnym stopniu coś odmiennego niż cel, w jakim ich używamy, to już na tyle trwale zakorzeniły się w języku potocznym, że celem ułatwienia komunikacji używa się ich w mowie codziennej. Termin kredyt używany jest także w przypadku pożyczki chwilówki, którą nazywa się kredytem pozabankowym lub pożyczką pozabankową. Jest to więc znana ekspresowa chwilówka, którą udzielają instytucje pozabankowe, w tym LatwyKredyt.pl, który w swojej ofercie posiada chwilówkę od ręki. Ta forma to duże ułatwienie dla osób, którym zależy na szybkiej pożyczce przez Internet na konto, ponieważ nie wymaga zbędnych formalności, takich jakie są wymagane w przypadku standardowego kredytu.

Tym samym zarówno kredyt pozabankowy, jak i pożyczka pozabankowa to po prostu pożyczka bez zaświadczeń, która udzielana jest zainteresowanym po wypełnieniu i następnie pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o chwilówkę bez zaświadczeń.

Pożyczki pozabankowe – długo- czy krótkoterminowe?

Na rynku istnieje wiele produktów finansowych, których parametry są korzystne z punktu widzenia klienta. Firmy oferują pożyczki ratalne z długim terminem spłaty, dzięki czemu pożyczkobiorca może zwrócić całą kwotę, płacąc mniejsze raty. Takie rozwiązanie ma jednak też minusy, gdyż dłuższy okres kredytowania oznacza, że dłużej będzie ciągnęło się za nami zadłużenie. W przypadku takich pożyczek często naliczane są duże odsetki, które generują wysokie koszty, co przekłada się na to, że musimy oddać więcej, niż pożyczyliśmy.

Firma LatwyKredyt.pl proponuje klientom możliwość wzięcia szybkiej pożyczki chwilówki bez zbędnych formalności na okres 30 dni. Sami decydujemy, jaką kwotę chcemy uzyskać i kiedy ją spłacić, więc oferta jest bardzo elastyczna. Mimo trzydziestodniowego terminu spłaty pożyczka na tych warunkach jest całkowicie darmowa i nie posiada ukrytych kosztów, co sprawia, że musimy zwrócić dokładnie tyle, ile pożyczyliśmy.

Pożyczki krótkoterminowe – możliwości

Pożyczka długoterminowa to rozwiązanie dla osób, które swoje zobowiązania finansowe chcą rozłożyć na większą ilość mniejszych rat do spłacenia. Należy jednak zaznaczyć, że wiele firm nie udzieli kolejnej pożyczki, jeżeli poprzednie zadłużenie nie zostało spłacone, co może skutecznie blokować dostęp do szybkiej gotówki w nagłych sytuacjach awaryjnych.

Tym samym pożyczka krótkoterminowa wydaje się tutaj lepszą propozycją z punktu widzenia osoby, która potrzebuje dodatkowego zastrzyku gotówki i jednocześnie chce później jak najszybciej pozbyć się długu. To także doskonały sposób na podreperowanie domowego budżetu, szczególnie gdy przytrafił nam się niespodziewany wydatek.

LatwyKredyt.pl oferuje klientom możliwość pożyczki chwilówki na maksymalnie 30 dni, a po jej spłacie można od razu skorzystać z następnego dofinansowania. Takie rozwiązanie chroni klientów przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia i zapobiega nawarstwianiu się zobowiązań finansowych trudnych do spłaty.

Co to jest pożyczka długoterminowa online?

Terminem pożyczek długoterminowych określa się pożyczki ratalne udzielane przez firmy z sektora pozabankowego. Są to pożyczki z długim terminem spłaty trwającym od 2 do nawet 60 miesięcy, które są spłacane w ratach. Kredyt w takiej formie można otrzymać na sumy znacznie wyższe niż w przypadku chwilówek, na maksymalną kwotę do 60 000 zł. Co najważniejsze, pożyczkodawcy nie wymagają przedstawiania zaświadczenia o zatrudnienia i zarobkach, a pożyczkę mogą otrzymać osoby o słabej historii kredytowej. Tym samym pożyczka długoterminowa dla zadłużonych także jest możliwa. Wnioskowanie o takie dofinansowanie jest możliwe przez Internet, dzięki czemu gotówkę możemy otrzymać nawet w 15 minut.

To, na jakich warunkach zostanie udzielona pożyczka, zależy od regulaminu i wymagań firmy. Niektórzy pożyczkodawcy dają możliwość uzyskania pożyczki na sam dowód, bez potrzeby przedstawiania innych dokumentów. W przypadku pożyczek długoterminowych na wyższe kwoty czas oczekiwania na decyzję kredytową może być nieco dłuższy, może również pojawić się konieczność przedstawienia np. wyciągów z konta na okres kilku miesięcy lub bardziej szczegółowa weryfikacja baz dłużników.

Pożyczka długoterminowa a kredyt gotówkowy

Wielu nieświadomych klientów zakłada, że pożyczki udzielane przez firmy są propozycją znacznie gorszą niż kredyty zaciągane w bankach. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdyż zasady działania firm pożyczkowych są szczegółowo opisane w prawie polskim. Ustawa o kredycie konsumenckim oraz tzw. ustawa antylichwiarska regulują koszty pożyczek udzielanych przez firmy z sektora pozabankowego, sprawiając, że produkty te stanowią realną konkurencję dla oferty bankowej.

Czym więc różnią się te dwa produkty finansowe? Przede wszystkim wymaganiami wobec osób ubiegających się o kredyt i zakresem formalności związanych z uzyskaniem pożyczki. Ponadto mogą się różnić maksymalną kwotą kredytowania i długością okresu spłaty. Jednak w przypadku pożyczek na kwoty do 60 000 zł produkty te generują zbliżone koszty. Poniżej prezentujemy porównanie kredytu gotówkowego i pożyczki długoterminowej ratalnej.

Pożyczka ratalnaKredyt gotówkowy
Przepisy prawne dotyczące działania produktów kredytowychUstawa o kredycie konsumenckim, ustawa antylichwiarska, kodeks cywilnyUstawa o prawie bankowym, ustawa o kredycie konsumenckim
Forma zawarcia umowyPodpisywana przez konsultanta w imieniu pożyczkobiorcy po wyrażeniu odpowiedniej zgody lub samodzielnie przy umowie dostarczonej przez kurieraPodpisywana samodzielnie w oddziale banku lub przez aplikację internetową/mobilną przypisaną do rachunku bankowego
Formalności przy wnioskowaniuMinimum formalności:jedyny niezbędny dokument to dowód osobisty,informacja o zarobkach w formie oświadczenia,akceptacja różnych form dochodu,pożyczki udzielane przy niskim scoringu BIK czy znajdowaniu się w rejestrach baz dłużników.Wymagania:przy wyższych kwotach kredytu konieczne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,konieczność posiadania dobrego wyniku w BIK,brak wpisów w bazach BIG,otrzymanie kredytu na umowę zlecenie może być problemem w przypadku krótkiego terminu obowiązywania.

Koszty pożyczki długoterminowej

Na całkowity koszt pożyczki ratalnej składają się koszty odsetkowe i pozaodsetkowe. Firma pożyczkowa jest zobowiązana przedstawić klientowi wszystkie te koszty jeszcze przed podpisaniem umowy. Z czego wynikają koszty? Na wysokość całkowitego kosztu pożyczki długoterminowej mają kwota kredytu i czas trwania umowy. Wraz z wydłużeniem okresu kredytowania spada kwota miesięcznej raty, jednak jednocześnie wzrasta całkowita kwota do spłaty.

Pożyczki długoterminowe pozabankowe są traktowane przez polskie prawo jako kredyty konsumenckie. Wszelkie nieścisłości lub nieuczciwe praktyki klient może zgłosić do Rzecznika Finansów lub w strukturach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wysokość wszystkich kosztów określają przepisy wynikające z kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw, co zostało opisane poniżej.

Odsetkowe koszty kredytu pozabankowego

Odsetki to koszt naliczany do pożyczonego kapitału, wzrastający zależnie od kwoty i okresu kredytowania. Miarą określającą koszty odsetek jest stopa procentowa. Kodeks cywilny określa maksymalną wysokość odsetek na poziomie nie wyższym niż dwukrotność odsetek ustawowych, czyli równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5%. Obecnie w stosunku rocznym wynoszą one 10% przy terminowej spłacie pożyczki, przy nieterminowej koszty z odsetek nie mogą przekraczać 14% od pożyczanej kwoty.

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki

Pozaodsetkowe koszty pożyczki ratalnej obejmują opłaty: za przygotowanie umowy, prowizje, przedłużenie terminu spłaty czy zabezpieczenie pożyczki. Są to więc wszystkie koszty związane z udzieleniem i prowadzeniem kredytu. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki określa tzw. ustawa antylichwiarska oraz ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem koszty pozaodsetkowe przy pożyczce długoterminowej nie mogą przekraczać 15% całkowitej kwoty kredytu oraz 6% tej kwoty w skali roku.

Warunki uzyskania pożyczki długoterminowej na raty

Wnioskowanie o pożyczkę długoterminową jest dostępne praktycznie dla wszystkich klientów. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pożyczki. Najpierw należy przejść proces weryfikacji tożsamości, sprawdzenie w odpowiednich bazach i ocenę zdolności kredytowej. Jeśli posiadamy regularne dochody, w miarę stabilną sytuację materialną czy wysokiego zadłużenia, powinniśmy otrzymać pożyczkę bez zaświadczeń.

Firmy udzielające pożyczki ratalne stawiają warunki, które należy koniecznie spełniać, by w ogóle móc złożyć wniosek. Zależnie od pożyczkodawcy mogą się one zmieniać, jednak są do siebie bardzo zbliżone. Do takich warunków należą:

 • minimalny wiek, co najmniej 20 lat i nie więcej niż 80,
 • źródło dochodów – akceptowane są różne formy utrzymania,
 • stały adres zamieszkania na terenie Polski,
 • dowód osobisty,
 • aktualny numer telefonu i adres e-mail.

Kto może dostać pożyczkę ratalną?

Pożyczkodawcy mają elastyczne podejście wobec swoich klientów. Indywidualna ocena sytuacji materialnej pozwala na otrzymanie pożyczki przy różnych źródłach dochodu i umożliwiają zaciągnięcie kredytu mimo słabego scoringu w Biurze Informacji Kredytowej czy lekkiego zadłużenia. Jest to więc szansa na łatwą gotówkę dla szerokiego grona osób. Bez trudu znajdziemy zatem chociażby pożyczki długoterminowe dla zadłużonych.

Potencjalnymi odbiorcami pożyczki ratalnej mogą być:

 • osoby pracujące na umowę zlecenie, o dzieło,
 • osoby pracujące bez umowy,
 • studenci,
 • emeryci i renciści,
 • osoby bezrobotne,
 • rolnicy,
 • utrzymujący się z zasiłku socjalnego.

Ile gotówki można dostać z pożyczki długoterminowej?

Maksymalna kwota, o jaką możemy wnioskować przy pożyczce ratalnej w firmie pozabankowej, rzadko kiedy przekracza kwotę 60 000 zł. To, na jaką kwotę zostanie nam udzielona pożyczka, zależy od oceny zdolności kredytowej. Po złożeniu wniosku pożyczkodawca sprawdzi, czy jesteśmy w stanie zwrócić wnioskowaną sumę wraz z naliczonymi kosztami. Jeśli firma pożyczkowa uzna, że nie możemy podjąć pożyczki na wskazaną kwotę, pracownik zaproponuje nam kredyt na niższą sumę, którą będziemy w stanie spłacić.

Główny wpływ na osiąganą zdolność kredytową ma bilans dochodów i wydatków. Pożyczkodawcy akceptują różne formy otrzymywania dochodów – nie musi to być umowa o pracę. Wśród uznawanych przez pożyczkodawców źródeł utrzymania znajdują się:

 • umowy o pracę/zlecenie/dzieło/kontrakt,
 • dochody z kontraktów służb mundurowych,
 • świadczenia rodzinne i alimenty,
 • świadczenia rentowe, emerytalne i zasiłek przedemerytalny,
 • dochody z najmu,
 • działalność gospodarcza i rolnicza,
 • zarobki podczas studiów,
 • dochód z zagranicy przelewany na polskie konto,
 • świadczenie 500 +.

Proces wnioskowania o pożyczkę ratalną

Jeśli spełniamy podstawowe warunki stawiane przez pożyczkodawcę, możemy śmiało składać wniosek. Procedura ubiegania się o długoterminową pożyczkę ratalną jest bardzo prosta i jest możliwa do zrealizowania całkowicie online. Jeśli składamy wniosek o pierwszą pożyczkę ratalną, konieczna będzie rejestracja w systemie internetowym. W przypadku kolejnych pożyczek wnioskować można telefonicznie, przez wysłanie wiadomości SMS lub online.

Wnioskowanie przez Internet jest możliwe przez cały tydzień i całą dobę. Proces ubiegania się o gotówkę w formie pożyczki ratalnej składa się z kilku kroków, które możemy wykonać samodzielnie. Sama procedura może wyglądać lekko odmiennie w różnych firmach, zależnie od metod weryfikacji czy formy udostępniania pieniędzy z pożyczki. W przypadku pożyczki ratalnej w Łatwym Kredycie od pozytywnej decyzji dzielą nas tylko cztery kroki.

 • Za pomocą kalkulatora pożyczkowego wybierz interesującą Cię kwotę pożyczki i okres kredytowania.
 • Wypełnij prosty formularz, wykorzystując dane z dowodu i złóż oświadczenie na temat swojej sytuacji materialnej.
 • Wybierz metodę sprawdzenia danych i przejdź weryfikację.
 • Poczekaj na decyzję kredytową i dostarczenie środków na konto.

Pożyczka długoterminowa a kredyt gotówkowy – podsumowanie

Kredyt gotówkowy to jak najbardziej sensowne rozwiązanie, jeśli potrzebne nam dofinansowanie obejmującą dużą sumę. Dodatkowo, znajdując najlepszą ofertę wśród banków, niejednokrotnie możemy liczyć na naprawdę przystępne warunki. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku wymagany będzie szereg formalności, a nasza historia kredytowa zostanie szczegółowo prześledzona. W przypadku, gdy nasza sytuacja materialna jest obecnie dość daleka od wymarzonej, warto spróbować z pożyczką długoterminową udzielaną przez firmy pozabankowe.